AQX201 Fiskehelsebiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Øystein Evensen, Øivind Andersen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode: Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i fiskehelse og -fysiologi for å kunne forstå hvordan fiskens fysiologiske status samspiller med forekomst og opptreden av sykdommer hos oppdrettsfisk inkludert viktige funksjoner som oksygenopptak, osmoregulering, hjertefunksjon og immunforsvar. Det vil bli fokusert på sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter, deres innvirkning på fiskens biologi og velferd, og metoder for forebyggelse og bekjempelse av sykdom. Utfordringer knyttet til hold av oppdrettsfisk og nyvinninger innen fiskens forsvarsmekanismer mot bla lakselus vil bli presentert og diskutert på forelesningene.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Ha oversikt over de viktigste sykdommene i norsk oppdrettsnæring og kunne redegjøre for hvordan oppdrettsnæringen kan forebygge forekomst og opptreden av sykdom
 • Ha grunnleggende kunnskap om fiskens fysiologiske tilpasninger til et liv i vann og hvordan disse funksjonene påvirkes av sykdom og stressfaktorer
 • Forstå samspillet mellom stress, god helse og velferd hos oppdrettsfisken og betydningen av dette samspillet for en bærekraftig oppdrettsnæring

Ferdigheter:

 • Kan oppdatere sin kunnskap om fiskehelsebiologi ved å finne og henvise til relevant populærvitenskapelig fagstoff
 • Kan presentere og utveksle synspunkter på aktuelle utfordringer innen fagområdet

Generell kompetanse:

 • Ha innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet til helse og velferd hos oppdrettsfisk
 • Forstå hvilke begrensninger fiskens fysiologi setter for en bærekraftig oppdrettsnæring
 • Forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner av gruppearbeid på utdelte review-artikler.

  Obligatoriske labøvelser og rapporter

 • Canvas, websider og veiledning/samtaler med lærer
 • Kompendier og utdelte artikler presentert av studentene
 • Cellebiologi BIO100, grunnleggende kunnskap i biologi.
 • Skriftlig slutteksamen teller 100 %.

  Karakterregel: A-F

  Hjelpemiddelkode: A1: Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpemidler. • Sensor ved skriftlig eksamen
 • Innlevering av studentoppgave.

  Labøvelser og labrapporter.

 • Undervises første gang høsten 2022.
 • Forelesninger: 40 timer. Gruppearbeid og forberedelse til studentpresentasjon: 40 timer. Selvstudium: 170 timer.
 • Bachelorstudenter akvakultur
 • Realfag