Master (2-årig)
Heltid
Aquaculture

Havbruksnæringen er en innovasjonsdrevet næring med mange muligheter; både innen næringsliv og forskning.

Søknadsfrist:

15 April
Internasjonale søkere 1 desember

Studiestart:

Høst

Opptakskrav:

Bachelorgrad i akvakultur eller tilsvarende utdanning

 • Søkere må ha en bachelorgrad i akvakultur eller tilsvarende utdanning som inkluderer grunnleggende realfagskunnskap og biologi.
  Søkere med ingeniør- og annen relevant bakgrunn vurderes individuelt.

  Følgende obligatoriske krav må være på plass for at søknaden skal vurderes:
  • Et motivasjonsbrev spesielt rettet mot akvakulturprogrammet
  • Det kreves vektet gjennomsnittskarakter på minimum norsk C (fra bachelorgraden) ved NMBU for å være kvalifisert for å søke mastergrad
  Engelsk språkkunnskap i henhold til NMBUs regelverk
  Søkere som allerede har fullført mastergrad vil ikke bli prioritert.

Akvakultur
Fiskefôr

Studiet starter med introduksjonskurs i bærekraft og dyrevelferd i akvakultur før det forsetter med emnene fiskefysiologi og anvendt akvakultur. Målet med studiet er å gi studentene bred praktisk og teoretisk kunnskap innen ulike felt, før de fullfører masteroppgaven innenfor et fokusområde, som kan velges fra genetikk og avl, fiskeernæring, produksjonsteknologi eller annet interesseområde, f.eks. vann eller produktkvalitet. Masteroppgaveprosjektet går normalt over et halvt eller ett år og gir stor fleksibilitet med tanke på prosjekttype og plassering.

Dette programmet undervises på engelsk. Se studieplanen her: https://www.nmbu.no/vare-studenter-biovit

 

Karrieremuligheter

 

Med en master innen akvakultur vil du kunne jobbe som leder i oppdrettsnæringen, kvalitetskontroll, fôrproduksjon, rådgiverstillinger innen både private og offentlige myndigheter, produktutvikling og forskning på ny teknologi, fôr og utstyr til akvakultur næringen. Mastergraden gir også mulighet til en akademisk karriere.

 

Karriereeksempler:

Jenny Dahlberg - Jobber med bærekraftig proteinkilder

Markus Antonsen - Vil flytte oppdrettslaksen til åpent hav

Elise Olafsen - Få en fot innenfor næringen mens du studerer

Erika Hanson - Underviserne kjenner tydeligvis oppdrettsnæringen godt

Isak Heier - RAS-trainee i Mowi ASA

Marie Roth - Rådgiver akvakultur i Norconsult AS

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Generell kompetanse:

  Være rustet til å sammenfatte teori og praksis for å møte utfordringer i næring og samfunn, slik som ressurseffektiv matproduksjon, miljø, og dyrevelferd

  • Problemløsende kompetanse innen akvakulturproduksjon og forretningsutvikling
  • Håndtere komplekse bærekraftsutfordringer i akvakulturnæringen
  • Ha evne til å syntetisere og utnytte tilegnet kunnskap i komplekse akvakultursaker

  Kunnskaper:

  • Ha dybdekunnskap innen ett eller begge fagområdene: produksjonsbiologi og produksjonsteknologi anvendt innen akvakultur

   Ferdigheter:

  • Kunne anvende sine kunnskaper til å løse praktiske, administrative og strategiske oppdrettsutfordringer, delta i utviklings- og utredningsoppgaver, og følge med i kunnskapsutvikling og nyvinning innen fagene 
 • NMBU har utvekslingsavtaler med en rekke utenlandske universiteter. NOVA-nettverket gir mulighet for studentene til å delta på emner i akvakultur og ferskvannsoppdrett ved de andre nordiske samarbeidsuniversitetene.
 • Masterstudiet består av de obligatoriske emnene Bærekraftig akvakultur, Fiskefysiologi og Anvendt akvakultur i tillegg til masteroppgave på 30, 45 eller 60 studiepoeng. Samt valgfrie emner innen de to studieretninger produksjonsbiologi og produksjonsteknologi, slik som fiskeavl og genetikk, fiskeernæring og bærekraftige fôrråvarer, fiskehelse, produktkvalitet, oppbygging og design av RAS-anlegg. 

  • På verdensbasis utvikler akvakulturnæringen seg raskt. Næringen vil som en følge av dette ha et økende behov for ledende kunnskap innen produksjon- og fiskehelsebiologi, avl og genetikk, fôr og ernæring, oppdrettsteknologi, produktkvalitet, dyrevelferd og økonomi på høyere universitetsnivå.
  • Det benyttes varierte læringsformer som forelesninger, studieturer, seminarer, grupperarbeid, selvstudier og øvinger.
  • Avsluttende muntlig eller skriftlig prøve, oppgave eller mappe eller samlet vurdering.
  • Undervisningen foregår på engelsk.

Studieveileder(e):

Gisken Trøan

Gisken Trøan

Seniorrådgiver

Stine Telneset

Seniorrådgiver