Oppbygging av studiet med eksempelplaner - Vann- og miljøteknikk 2022

NB! Her står det informasjon om oppbygging for studenter som starter på programmet høsten 2022.

For studenter som startet på programmet 2016 -2020

For studenter som startet på programmet høsten 2020 eller før, klikk her for se studieløp og gjennomføring

Studieplanen

Under ser du oversikt over emner for Vann- og Miljøteknikk.  De to første årene er et fastbelagt løp med felles emner for alle i studiet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av studieretninger nevnt under, og dette velger du i løpet av tredje året. Eksempelplan er en plan som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Her vil du også finne oversikt over hvilke emner som skal tas per semester. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin. 

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering, og de fleste 300- talls emner forutsetter at man har tatt 200-talls emner. 

Eksempelplaner

Under finner du eksempelplaner for de ulike studieretningene. Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Normert studiebelastning er 30 sp per semester, noe eksempelplanene reflekterer, men man står fritt til å ta flere/færre studiepoeng dersom man ønsker det (OBS! Lånekassen regner 60sp per år som normert studiebelastning for en fulltidsstudent). Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin. 

For studenter på høyere årstrinn

Studenter som starter høyere årstrinn får en plan basert på hvilke emner de har fra tidligere og hvilke emner de mangler for å tilfredstille kravene til det 5-årige sivilingeniørstudiet. Ta kontakt med en studieveileder på REALTEK for hjelp med studieplanen.

Obligatorisk grunnpakke

IMRT100 - Innføringsemne 5 sp AUG
PHI100/PHI101 - Examen philosophicum 10 sp H
MATH111 - Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 - Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 - Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 sp H
INF120 -  Programmering og databehandling 10 sp H
FYS101 - Mekanikk 10 sp V
FYS102  - Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H eller  FYS102A Fysikk for bioteknologer 5 sp H
KJM100 - Generell kjemi 10 sp V  
DAT110 - Innføring i dataanalyse og -visualisering  10 sp V eller STAT100 - Statistikk 10 sp H/V
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. BUS100ECN110ECN120 eller JUS1005 sp

Felles obligatoriske emner på vann- og miljøteknikk

FYS110 -  Statikk 5 sp JAN
TBM120 - Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk 10 sp H
THT100 - Kommunalteknikk 5 sp JAN
THT201 - Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs 5 sp V
THT261 - Vannforsyning og avløpssystemer 10 sp H
THT271 - Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 sp V
THT280 - Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning 10 sp V
TBA201 - Geoteknikk 5 sp V
TPS210 - Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
VANN200 - Hydrologi 10 sp V
TPS200 - Fluidmekanikk 1: Innføringsemne 10 sp V 

Totalt 30 sp emner på 300-nivå. Minst ett av disse to emner må velges:

  • THT300 - Vassdragsplanlegging og VA-systemer 15 sp H eller
  • THT310 - Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs 15 sp H

Anbefalte valgfrie emner/Spesialisering

 Ønsker du tips til hvilket samfunnsfag eller økonomifag det er lurt å velge? Eller ønsker du å ta anbefalte emner knyttet til graden?

Klikk her for å sjekke ut aktuelle emner

Eksempelplan

Dette er en eksempelplan for Vann- og miljøteknikk kull 2022. 

Grønn er obligatoriske fellesemner,
Dette er en eksempelplan for Vann- og miljøteknikk kull 2022. Grønn er obligatoriske fellesemner, Foto: NMBU

Fakta

Slik er mastergraden bygget opp

Obligatorisk grunnpakke100/105*sp
Fellesemner vann- og miljøteknikk90 sp
Anfalte valgfrie emner/ Spesialisering50/ 45* sp
Mastemner (300-nivå)30 sp
Masteroppgave30 sp
  
Totalt300 sp

Enkelte fagkombinasjoner kan gjøre at summen blir varierende

Til masterstudenter

Se egne regler for mastergradsoppgaver ved Realtek her

Publisert - Oppdatert

Del på