Profilering innen miljø-, klima- og energiøkonomi

Av Madeleine Sjøbrend

Denne planen gjelder for de som startet på studiet høsten 2024.

Kravet til profilering er at du tar 20 stp. med følgende emner i tillegg til de obligatoriske emnene (135 stp.):


Studieløp med profil miljø-, klima- og energiøkonomi (studiepoeng angitt i parentes)

ÅR 1

ÅR 2

ÅR 3

August  

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft (5)

       

August

Valgfritt emne

August

ECN223 International macroeconomics (5) (Nytt emne)

Høstparallell

ECN100 Hva er samfunnsøkonomi? (5)

ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom (5)* 

ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer (5)

ECN102 Matematikk for økonomer

**

Høstparallell

PHI101 Examen Philosophicum – seminarversjon (10)***

ECN211 Mikroøkonomi II – Institusjoner, spill, markedssvikt (10)


ECN201 Econometrics (10)

Høstparallell

BUS220 Finansiering og investering (10)

Valgfritt emne

Januar

Januar

Valgfritt emne

Januar

Valgfritt emne

Vårparallell

BUS255 Introduction to Data Analytics in R

ECN210 Mikroøkonomi II- Konsument, produsent, marked og velferd (10)

ECN140 Økonomisk historie (5)

STAT100 Statistikk (10)

Vårparallell

ECN222 Makroøkonomi II - Modeller og politikk (10)

ECN170 Miljø- og ressursøkonomi (5)

ECN204 Introduksjon til atferdsøkonomi (5)

Valgfritt emne

Vårparallell

ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder (10)

ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori (10)

ECN280 Energiøkonomi (10)


Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)
* Fritak gis dersom du har tatt Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2 på videregående skole og fått minimum karakteren 4 i begge fagene.
** Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for ECN102. 
*** Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan studenter velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren.

Resterende 20 stp. er valgfrie og kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU.

Publisert - Oppdatert

Del på