ECN204 Introduksjon til atferdsøkonomi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Frode Alfnes

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig, men ikke i 2024.

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis ikke i studieåret 2023/2024. Emnet gis neste gang våren 2025.

Om dette emnet

Emnet skal gi en introduksjon til atferdsøkonomi og vil dekke sentrale temaer som begrenset rasjonalitet, begrenset viljestyrke og sosiale preferanser. Det vil brukes eksempler på atferd fra finans, entreprenørskap, miljø, energi, utvikling, markedsføring, og forbrukerpolitikk.

Dette lærer du

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • ha forståelse for hvordan psykologi ofte påvirker økonomiske beslutninger
 • ha kunnskap om metoder brukt i atferdsøkonomisk forskning
 • ha kunnskap om begrenset rasjonalitet, og hvordan blant annet prospektteori, system 1 og 2, tilgjengelighet-, bekreftelse- og forpliktelsesskjevheter påvirker vurderinger og valg mennesker gjør i økonomiske sammenhenger
 • ha kunnskap om sosiale preferanser, og hvordan blant annet altruisme, gjensidighet, tillit, misunnelse påvirker vurderinger og valg mennesker gjør i økonomiske sammenhenger
 • ha kunnskap om tidspreferanser og vurderinger av framtiden, og hvordan blant annet prokrastinering og optimisme påvirker vurderinger og valg mennesker gjør i økonomiske sammenhenger
 • ha kunnskaper om hvordan menneskers atferd kan påvirkes gjennom utforming av valgene, og kjenne til begreper som valgarkitektur og dulting

Ferdighet:

 • kunne gjenkjenne noen av de vanligste atferdsøkonomiske mekanismene i ulike deler av økonomien
 • kunne vurdere hvordan funn fra atferdsøkonomi kan påvirke ulike typer økonomiske vurderinger og beslutninger
 • kunne forstå og bruke sentrale begreper relatert til atferdsøkonomi
 • kunne gjennomføre enkle atferdsøkonomiske studier

Generell kompetanse:

 • ha grunnleggende kunnskap om sentrale temaer innen atferdsøkonomi som begrenset rasjonalitet, sosiale preferanser, og tidspreferanser
 • kunne kritisk vurdere økonomiske sammenhenger med tanke på atferdsøkonomi
 • Forelesninger, gruppearbeid, og quizer.
 • Pensum vil bli oppgitt ved kursstart.

  Pecha kuchaen og de 2-siders artiklene skrevet av studentgruppene vil gjøres tilgjengelig for hele klassen, og er en del av kursets pensum.

 • ECN110 eller tilsvarende innføringsemne i mikroøkonomi.
 • Samlet vurdering: Gruppeoppgave (40%) og 3-timers skriftlig eksamen (60%).

  Gruppeoppgaven er en pecha kucha over et tildelt emne, pluss en 2-siders artikkel. Pecha kuchaen og artikkelen gjøres tilgjengelig for hele klassen.  Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Det vil være tre obligatoriske quizer på Canvas som må bestås med 2/3 riktig.
 • Emnet gis ikke i studieåret 2023/2024. Emnet gis neste gang våren 2025.
 • 2 timer forelesning per uke.
 • GSK