Course code ECN211

ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Knut Einar Rosendahl
Medvirkende: Audun Hoemsnes Moss
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
1. Spillteori. 2. Markedsmakt. 3. Velferdsteori. 4. Risiko, usikkerhet og forsikring. 5. Atferdsøkonomi. 6. Asymmetrisk informasjon. 7. Eksterne effekter. 8. Kollektive goder.
Læringsutbytte:
Studentene skal ved fullført kurs: - Forstå og løse grunnleggende spillproblemer. - Forstå og analysere effekten av endret markedsstruktur, som f.eks. oligopol. - Forklare betingelser for samfunnsøkonomisk optimal løsning, og sammenhengen mellom dette og utfallet av ulike typer markedsstrukturer. - Forklare hvordan begrenset rasjonalitet kan påvirke individers atferd i markedet. -Forstå og analysere markedseffekter av usikkerhet og asymmetrisk informasjon. - Forstå behovet for regulering av bedriftsatferd knyttet til eksternaliteter og kollektive goder, og analysere effekten er reguleringer.
Læringsaktiviteter:

Campus-undervisning uten streaming

Forelesninger, øvingstimer og årlige gjesteforelesninger fra bl.a. Konkurransetilsynet.

Læringsstøtte:
Øvingstimer.
Pensum:

Pindyck and Rubinfeld (2018): Microeconomics (Global Edition). Ninth Edition.  Pearson. Utvalgte kapitler.

Pluss enkelte kapitler fra andre bøker.

Forutsatte forkunnskaper:
ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom eller tilsvarende, ECN102 Innføring i matematikk for økonomer/ MATH100 Brukerkurs i matematikk eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:
Fem av seks øvingsoppgaver må være godkjent. Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100% av karakteren.
Sensor:
Tilsynssensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer øvinger pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer