ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Knut Einar Rosendahl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

1. Spillteori. 2. Markedsmakt. 3. Velferdsteori. 4. Risiko, usikkerhet og forsikring. 5. Atferdsøkonomi. 6. Asymmetrisk informasjon. 7. Eksterne effekter. 8. Kollektive goder.

Dette lærer du

Kunnskapsmål:

 • Innsikt i spillteori og sentrale spillbegreper og -eksempler
 • Innsikt i ulike typer av markedsmakt og kjennetegn ved disse
 • Forståelse for hva som menes med samfunnsøkonomisk overskudd, Pareto-optimalitet og forholdet mellom frikonkurransemarked og velferd
 • Innsikt i hvilken rolle begrenset rasjonalitet og usikkerhet kan ha for beslutninger
 • Kunnskap om ulike typer asymmetrisk informasjon, og hvilken påvirkning det kan ha.
 • Forståelse for hva eksternaliteter og kollektive goder er, og hvilke implikasjoner dette har for utforming av politikk

Ferdigheter:

 • Kunne finne likevekter i ulike typer spill
 • Kunne beregne markedslikevekten ved ulike former for markedsmakt
 • Kunne utføre ulike beregninger knyttet til usikkerhet, asymmetrisk informasjon, eksternaliteter og kollektive goder

Generell kompetanse:

 • Bruke grunnleggende matematikk til å løse økonomiske problemstillinger
 • Kunne forklare økonomiske sammenhenger ved hjelp av ord og figurer
 • Campus-undervisning uten streaming

  Forelesninger, øvingstimer og årlige gjesteforelesninger fra bl.a. Konkurransetilsynet.

 • Øvingstimer.
 • Pindyck and Rubinfeld (2018): Microeconomics (Global Edition). Ninth Edition. Pearson. Utvalgte kapitler.

  Pluss enkelte kapitler fra andre bøker.

 • ECN110 Mikroøkonomi I eller tilsvarende,

  ECN102 Innføring i matematikk for økonomer/ MATH100 Brukerkurs i matematikk eller tilsvarende.

 • En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100% av karakteren.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Tilsynssensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Fem av seks øvingsoppgaver må være godkjent. Obligatoriske aktiviteter er gyldig til neste gang emnet gis.
 • 4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer øvinger pr. uke.
 • GSK