Course code ECN230

ECN230 Internasjonal økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Roberto Javier Garcia
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset skal danne forbindelseslinjer mellom internasjonal handelsteori og anvendt økonomi.

Alle kursinfo, plan, øvinger, og gamle eksamener kan man se på websider:

http://arken.nmbu.no/~robega/ECN230/

Læringsutbytte:

Studentene skal utvikle:

-en forståelse for hvorfor land handler med hverandre og handel oppstår, -

-kunnskap om betydningen av forhold ved tilbudet og etterspørselen når man analyserer fordelene ved handel,

- evne til å vurdere velferdseffekter av ulike handelsregimer: proteksjonistisk, frihandel og styrt handel, og av andre former for statlig intervensjon for å fremme økonomisk utvikling,

- et konseptuelt rammeverk for å vurdere internasjonal konkurransedyktighet, komparative fortrinn, utenlandsinvesteringer og strategisk atferd.

Læringsaktiviteter:

Aktiviteter:

1. Selvstudie: studentene forventes å ha lest litteratur før forelesningene og øvingstimene. Det vil gis fire oppgavesett som skal bedømmes til bestått. 

2. Forelesninger: det er ikke nødvendig å delta på forelesninger, men anses som nyttig ettersom øvelsene og casene er direkte relatert til materiale som presenteres i timen. 

3. Øvelser: det er fire oppgaver som vil være relatert til forelesninger. Studentene forventes å fullføre disse oppgavene under øvingstimer på datoene som er gitt i kursplanen. 

Læringsstøtte:
Læreren er tilgjengelig under øvingsøktene og holder kontortid der studnetene kan søke konsultasjoner med læreren. Læreren er også villig til å gi svar via e-post. 
Pensum:

Appleyard and Field (A+F). International Economics (International Edition), McGraw-Hill, 4th edition 2006. Tilleggspensum på nettet:

http://arken.nmbu.no/~robega/ECN230/

Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer og ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd.
Anbefalte forkunnskaper:
Bakgrunnskunnskaper i grunnleggende mikroøkonomi viktig; makroøkonomi mindre viktig.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske aktiviteter: 4 øvingsoppgaver

Det er 4 øvingsoppgaver (oppgavesett med enkle numeriske beregninger som er relatert til handels- eller handelspolitisk analyse). Grupper vil bli tildelt til å jobbe med oppgavesettene (og relaterte spørsmål). Øvelser er planlagt i semesterplanen der emneansvarling og lærerassistent vil være til stede. Studentene kan velge å jobbe i grupper eller alene, men oppgaven må leveres (som gruppe eller individuelt) og godkjennes. Detaljert tilbakemelding vil bli gitt på det innsendte arbeidet.

Oppgavesett er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konte-eksamen. 

Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%. Eksamen skal besvares på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:

250 timer hvorav:

det er omtrent 48 timer med organiserte aktiviteter (18 forelesninger, 4 gruppeøvelser, og 1 avsluttende eksamensgjennomgang).

200 timer med selvstudie, lesing, forarbeid til øvelser, og forskning / skriving av case studie. 

Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
48 timer: 22 x 2 timer forelesning eller gruppeøvelser (4 timer pr uke); avsluttende eksamensgjennomgang
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer