Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.

Studer teknologi på NMBU

Verden er inne i en stor omstillingsprosess. Teknologi vil få enorm betydning for utviklingen av samfunn og næringsliv, ikke minst med tanke på hvordan vi møter klimautfordringene. Her på NMBU vil du få bryne deg på dette og mange andre interessante problemstillinger.

Les mer om aktuelle studieprogrammer her:

 • Bioteknologi  - Bachelor

  Kan du tenke deg å utvikle den neste, livsviktige vaksinen eller å forske på morgendagens mat? Bioteknologi handler om små ting som kan utgjøre store forskjeller for samfunnet. 

  Energi- og miljøfysikk - Bachelor

  Er du interessert i fysikk, matematikk, teknologi, fornybar energi, klima og miljø? Vil du ha mange muligheter for videre masterstudier? Vil du ha en meningsfull og interessant jobb? Vil du studere i et svært godt og inkluderende studiemiljø? Da er bachelor i Energi- og miljøfysikk studiet for deg.

  International Environment and Development Studies - Bachelor

  A unique combination of social science and natural science approaches to the study of international environment and development issues, including an introduction to qualitative and quantitative research methods.

 • Kjemi og bioteknologi - Master (Siv.Ing)

  Vil du jobbe med miljøutfordringer eller morgendagens medisin? Med denne masteren lærer du hvordan teori kan bli til spennende teknologiske løsninger. 

  Miljøfysikk og fornybar energi - Master (Siv.Ing)

  Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i teknologi og Vil du være med å utvikle ny fornybar energi og skape et mer bærekraftig samfunn? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi får du mulighet til å påvirke hvordan vi løser noen av de største utfordringene innen energi, klima og miljø.

  Teknologi- og produktutvikling - Master (Siv.Ing)

  Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i teknologi og produktutvikling lærer du å designe tekniske løsninger som kan bidra til å endre morgendagens industri og næringsliv.

  Industriell økonomi - Master (Siv.Ing)

  Har du en gründer i magen? Vil du være med å gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige – eller kanskje starte en egen bedrift? Da kan studier i industriell økonomi være noe for deg!

  Datavitenskap - Master (Siv.Ing)

  Drømmer du om å forvandle tall og informasjon til spennende innovasjon? Med en mastergrad i datavitenskap får du verktøyene du trenger til å finne mønstre i data – og kunnskapen til å utnytte dem der det trengs.

  Anvendt robotikk - Master (Siv.Ing)

  Vil du være med på å utvikle morgendagens robotteknologi? Med en mastergrad i anvendt robotikk får du ettertraktet kompetanse i et fremtidsrettet fagfelt – i en tid der stadig mer blir automatisert og robotisert.

  Landskapsarkitektur - Master

  Vil du skape morgendagens grønne samfunn? Landskapsarkitektur er kreativt arbeid som skaper gode uteomgivelser. Skjønnhet, bærekraft, funksjonalitet og tilgjengelighet er viktige mål. I dette masterstudiet lærer du å arbeide for disse målene.

 • Genomvitenskap - Master

  Er du interessert i hvordan genetiske og epigenetiske variasjoner i genom påvirker utviklingen av arter? Er du nysgjerrig på nye genomteknologier og hvordan genomvitenskap kan brukes til å forbedre bærekraft i matproduksjon?

  Plantevitenskap - Master

  Studiet gir solid kunnskap og mulighet til spesialisering i alt fra plantebioteknologi og planteproduksjon til grøntmiljø og kulturlandskap. Du får solid kompetanse innen plantefaget og blir attraktiv på arbeidsmarkedet, nasjonalt og internasjonalt.

  Bioteknologi  - Master

  En master i bioteknologi gir deg aktuell og relevant kompetanse og mange spennende jobbmuligheter innen områder som medisin, matproduksjon, industri og miljø. 

  Bioinformatikk og anvendt statistikk - Master

  Bioinformatikk og anvendt statistikk er et spennende og raskt voksende fagfelt i grenselandet mellom statistikk, informatikk og biovitenskap.

  Eiendomsutvikling - Master

  Dette studiet gir deg en profesjonsutdanning der du lærer å finne tomtene og utvikle disse fram til bygging. Du blir med i verdiskapingen og omformer og oppgraderer eiendom i takt med samfunnets behov.

  Entreprenørskap og innovasjon - Master

  Ønsker du unik kompetanse og praktisk erfaring som kan bidra til innovasjon og bærekraftige løsninger i oppstartsbedrifter eller etablerte virksomheter? Eller drømmer du om å starte din egen bedrift? Da er dette tverrfaglige masterprogrammet noe for deg!

Til rekruttering-2023-2024
Studentambassadører hos NMBU fotografert på diverse lokasjoner på campus.

Norges mest fornøyde universitetsstudenter

Les mer om livet rundt studiene her

Les mer

Hvordan kan teknologi bidra til å gjøre verden utslippsfri i 2050?