Master (2-årig)
Heltid
Entreprenørskap og innovasjon

Ønsker du unik kompetanse og praktisk erfaring som kan bidra til innovasjon og bærekraftige løsninger i oppstartsbedrifter eller etablerte virksomheter? Eller drømmer du om å starte din egen bedrift? Da er dette tverrfaglige masterprogrammet noe for deg!

Søknadsfrist:

15. april

Studiestart:

Høst 2024

Opptakskrav:

 • Bachelorgrad, 180 studiepoeng. Dette er en breddemaster som rekrutterer studenter med ulik kompetanse, noe som skaper et spennende studiemiljø.

  Alle søkere vurderes individuelt. Alle søkere må legge ved et motivasjonsbrev og vitnemål i søknaden, og det vil bli gjennomført intervju av aktuelle kandidater.

Studenter samarbeider

Gründere og entreprenører er viktig i samfunnet, vi trenger noen som tar sjanser og skaper nye arbeidsplasser og muligheter. I dette masterprogrammet bruker du aktivt din bakgrunn fra tidligere studier og arbeid til å utvikle deg faglig og som person.

Store deler av studiet er prosjektbasert, hvor du vil jobbe i tverrfaglige team i nært samarbeid med eksterne aktører i næringslivet og dere som studenter er aktivt med på å utvikle undervisningen.

Studiet gir deg også en mulighet til å bygge opp ett nettverk og forme din egen karriere basert på dine veivalg og erfaringer underveis i masterprogrammet. I løpet av studietiden bygger du nettverk både i Norge og i utlandet gjennom blant annet bedriftsbesøk, internship og et utenlandsopphold på ett semester med Internship Abroad.

Gjennom dette studiet vil du bli kjent med en rekke ulike undervisningsmetoder som gjør at dette masterprogrammet skiller seg fra andre masterprogram. Blant annet «Learning by doing», teambasert læring, mentoring, ukentlige teampresentasjoner og omvendt klasserom.

Mer informasjon om programmets oppbygging finner du her: Master i entreprenørskap og innovasjon - oppbygging og gjennomføring

Her kan du lese mer om studielivet ved NMBU.

Karrieremuligheter

Bedrifter etterspør kompetanse og talenter som kan utvikle og drive innovasjonsprosesser. Ved å velge dette studiet kan du bli gründer eller jobbe med innovasjon og forretningsutvikling i både oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter.

 

Møt noen av våre kandidater

 

Har du spørsmål til studierådgiver?

Hvis du lurer på noe angående studieprogrammet som du ikke finner svaret på her er du velkommen til å kontakte oss. Ta gjerne kontakt på e-post studieveileder-hh@nmbu.no eller på telefon direkte til studierådgiver. Du kan også booke tid til studieveiledning dersom du ønsker å avtale et møte.

 • Kandidatens læringsutbytte

  En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Behersker et entreprenørielt tenkesett

  • Har avansert kunnskap om teorier, metodikk og verktøy innen entreprenørskap og innovasjon.
  • Kan utvikle ideer og drive entreprenørskaps- og innovasjonsprosesser i næringsliv og forvaltning, herunder ervervet seg verktøy og metodikk for å starte opp, utvikle forretningsmodeller og finansiere ny virksomhet.
  • Kan bidra til kreativ idegenerering og problemløsning som fundament for entreprenørskap og innovasjon.

  Kan bidra til ny kunnskapsbygging innen fagfeltet

  • Kan på selvstendig vis og i tverrfaglige team anvende verktøy innenfor forretningsstrategier og økonomistyring til analyse og i beslutningsgrunnlag for forretningsutvikling.
  • Kan bruke relevante teorier og metoder til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid innenfor entreprenørskap og innovasjon under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

  Kan bidra til bærekraftige muligheter og løsninger i samarbeid med andre

  • Kan gjennom tverrfaglige prosjekter kommunisere og jobbe effektivt sammen med andre for å løse problemstillinger innen entreprenørskap og innovasjon.
  • Kan sammen med andre og individuelt forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere bærekraftige løsninger og formulere faglig resonnementer innen entreprenørskap og innovasjon.
  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye måter for å planlegge og lede innovasjonsprosjekter i private og offentlige organisasjoner.
 • Internship Abroad er et internship- og utvekslingstilbud for masterstudenter og er integrert i masteren Entreprenørskap og innovasjon. Store deler av utenlandsoppholdet består av internship i en oppstartsbedrift, hvor du vil jobbe i tverrfaglige team i nært samarbeid med eksterne aktører i næringslivet. Du vil være med på bedriftens aktiviteter, få tildelt egne prosjekter og over tid vil du få innsikt i hva det innebærer å være en gründer. Du vil også få undervisning i entreprenørskap ved det universitetet vi samarbeider med.

  Les mer om emnet: Course code INN332 | NMBU

  Les mer om programmet: Internship Abroad | NMBU (internabroad.no)

  Og på NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du andre, spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene:

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
 • Du får verktøyene til å starte egen virksomhet og til å gjennomføre vellykkede kommersialiseringsprosesser. Du lærer entreprenørskap og innovasjon i praksis, hvor det fokuseres på innovasjons- og entreprenørskapsmetoder, markedsforståelse og økonomi. Studenter kan velge å ha internship i valgfri virksomhet.

  Link til plan for studiets oppbygning

  • Nyskapning er en forutsetning for bedrifters suksess. Derfor er innovasjon og kommersialisering krevende prosesser der kompetanse til å vurdere, analysere, iverksette og til slutt kommersialisere produkter eller tjenester er avgjørende. Masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon utdanner kandidater som kan bidra til innovasjonsprosjekter og kommersialisering av egne eller andres produkt- og tjenesteideer. 
  • Det pedagogiske fundamentet bygger på fem grunnelementer: egeninnsats, engasjement, forpliktelse, selvstendighet og ansvar. Studentene må være innstilt på å arbeide utradisjonelt. Det legges blant annet mindre vekt på forelesninger og tradisjonelle eksamener enn hva man ofte er vant med fra tidligere studier. I stedet er det et særlig fokus på praksisbasert undervisning, teamlæring og prosessforståelse. Det stilles store krav til deltagelse fra studentenes side, og det vil stilles krav til oppmøte. Det forventes at man deltar aktivt i problem- og oppgaveløsning. Å skrive rapporter og presentere ideer og løsninger er sentrale pedagogiske virkemiddel.
  • Studentene blir vurdert gjennom prosjektoppgaver, oppgaveløsning, presentasjoner, skriftlige og muntlige eksamener. På masternivå er evnen til å strukturere komplekse problemstillinger og evnen til faglig forankret problemløsning sentralt.
  • På studiet brukes datamaskin både i undervisningen og på eksamen. Det er derfor krav om at alle studenter skal ha egen bærbar datamaskin, jf. Forskrift om studier ved NMBU §17-4.
  • Masterprogrammet inneholder en rekke emner som er spesialtilpasset studieprogrammet. Disse emnene er beregnet på studenter som er tatt opp på programmet og har antallsbegrensning. Gjestestudenter oppfordres til å velge emner ut fra Handelshøyskolen sin øvrige emneportefølje, som inneholder emner innen de fleste fagområder som blir undervist i mastergraden i innovasjon og entreprenørskap.

Studieveileder(e):

Benedikte Merete Markussen

Benedikte Merete Markussen

Seniorrådgiver