Student som tar prøver i en bekk

Lær om infrastruktur på NMBU

Klimaet blir stadig våtere og heftigere. Byområder er særlig sårbare for oversvømmelser. For å tilpasse oss et våtere klima, må vi tenke nytt rundt hvordan vi former framtidens byer og samfunn. Her på NMBU vil du få bryne deg på denne og mange andre interessante problemstillinger

Les mer om aktuelle studieprogrammer her:

 • Landskapsingeniør - Bachelor

  Vær med på å forme våre fysiske omgivelser, ved å kombinere kunnskap om natur, teknikk og mennesker. Studiet gir deg kompetanse til å utvikle og forvalte bærekraftige landskap og attraktive utemiljø.

  Miljøvitenskap  - Bachelor

  Arbeidsmarkedet etterspør folk med kunnskaper om jord og vann, og om bærekraftig bruk og vern av miljø og naturressurser. Miljøvitenskap gir deg solid kunnskap om naturen og samspillet mellom jord, vann, geologi, forurensning og miljøgifter.

  Energi- og miljøfysikk - Bachelor

  Er du interessert i fysikk, matematikk, teknologi, fornybar energi, klima og miljø? Vil du ha mange muligheter for videre masterstudier? Vil du ha en meningsfull og interessant jobb? Vil du studere i et svært godt og inkluderende studiemiljø? Da er bachelor i Energi- og miljøfysikk studiet for deg.

  Kjemi - Bachelor

  Vil du spisse kjemikunnskapen din mot for eksempel miljøvern eller medisinsk forskning? Med en master i kjemi blir veien til drømmejobben enda kortere. 

 • By- og regionsplanlegging - Master

  Bli ekspert på noe alle bryr seg om: steder hvor folk bor og oppholder seg, og hvordan disse skal utvikles for fremtiden. Du jobber med byer, regioner og samfunn innenfor et fag som spenner over samfunnsvitenskap, arkitektur, juss og kreative fag. Behovet for planleggere er stort i hele Norge.

  Kjemi og bioteknologi - Master (Siv.Ing)

  Vil du jobbe med miljøutfordringer eller morgendagens medisin? Med denne masteren lærer du hvordan teori kan bli til spennende teknologiske løsninger. 

  Miljøfysikk og fornybar energi - Master (Siv.Ing)

  Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Vil du være med å utvikle ny fornybar energi og skape et mer bærekraftig samfunn? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi får du mulighet til å påvirke hvordan vi løser noen av de største utfordringene innen energi, klima og miljø.

  Eiendom - Master

  Vil du lære å forhandle, avklare eller løse konflikter innen eiendomsspørsmål? Med utgangspunkt i jus, eiendomsfag, økonomi og en flerfaglig forståelse av arealbruk gir vi deg alle muligheter til å bli ekspert i å håndtere eiendomsspørsmål.

  Byggteknikk og arkitektur - Master (Siv.Ing)

  Vil du designe bygg som er tilpasset morgendagens klima- og miljøutfordringer? Med en master i byggeteknikk og arkitektur lærer du å utvikle funksjonelle konstruksjoner som kan bidra til å skape bedre byer og omgivelser i fremtiden.

  Landskapsarkitektur - Master

  Vil du skape morgendagens grønne samfunn? Landskapsarkitektur er kreativt arbeid som skaper gode uteomgivelser. Skjønnhet, bærekraft, funksjonalitet og tilgjengelighet er viktige mål. I dette masterstudiet lærer du å arbeide for disse målene.

  Vann og miljøteknikk - Master (Siv.Ing)

  Vil du jobbe med å sikre rent vann til by og land? Som sivilingeniør i vann- og miljøteknikk kan du bidra til å skape trygge miljøer uten forurensing – i Norge og andre steder i verden.

 • Naturforvalting - Master

  Vil du jobbe med viktige miljøutfordringer? Kombinasjonen natur- og samfunnsfag er nøkkelen til en bærekraftig forvaltning. Vi har ledende forskere innen alle relevante fagfelt og tilbyr et bredt spekter av emner og oppgavetema.

  Intelligent water technology - Master (Engelsk)

  Do you want to become an expert in water technology? By using modern data science, you can help make the water and wastewater industry a smarter industry with better services for consumers. With a master's degree in Intelligent Water Technology, you get a unique, forward-looking education that can help solve challenges in the water sector.

  Kjemi  - Master

  Vil du spisse kjemikunnskapen din mot for eksempel miljøvern eller medisinsk forskning? Med en master i kjemi blir veien til drømmejobben enda kortere. 

  Urbant landbruk - Master

  Hvordan gjør vi byene grønnere og mer bærekraftige? Hvilke sosiale, teknologiske og økonomiske aspekter er knyttet til urban matproduksjon? Hvordan kan vi se på urbant landbruk som mer enn kun dyrkning av planter i byen?

Til rekruttering-2023-2024
Studentambassadører hos NMBU fotografert på diverse lokasjoner på campus.

Norges mest fornøyde universitetsstudenter

Les mer om livet rundt studiene her

Les mer

Hvordan kan man unngå oversvømmelser i byer?