Senter for husdyrforsøk

Senter for husdyrforsøk (SHF)

Kontakt SHF

Irma Caroline Oskam - Mobil +47 926 13 775

Rachel Mary Chojnacki - Mobil +47 468 35 705

Tommy Berger - Mobil + 47 908 23 930

Nina Nervik - Mobil +47 900 17 472

Løse dyr eller hendelser på beiter:

- Mobil; +47 926 13 775

Besøksadresse SHF: Syverudveien 27, 1430 Ås

Postadresse:
Senter for husdyrforsøk (SHF)
Postboks 5003, 1432 Ås

Fakturaadresse
Senter for husdyrforsøk (SHF)
Org.nummer for SHF: 971 596 619 MVA
Alle statlige institusjoner skal motta elektronisk faktura i EHF (Elektronisk Handelsformat).

E-post: shf@nmbu.no


Senter for husdyrforsøk (SHF) driver forskning innen husdyrproduksjon hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe i moderne fasiliteter på internasjonalt høyt nivå. ​

Senteret er en del av det nasjonale miljø- og biovitenskapelige universitetet i Norge , og betjener campus Ås inkludert husdyrfag- og veterinærmiljøene, Veterinærinstituttet og diverse andre forksningsinstutisjoner innenfor landbruket.

Hos oss blir det utført forskning innen adferd (etologistudier), fôringsforsøk, forsøk relatert til dyrehelse og dyrevelferd, samt avlsforsøk og landbruksteknologi. I tillegg blir vi brukt i undervisning i blant annet husdyrfag- og veterinærstudier.

Nyheter fra SHF

Alle nyheter
  • SHF har ikke selv ansatte forskere, derfor er de fleste forskningsprosjekter initiert og i regi av flere av fakultetene ved NMBU. Andre forskningsinstitusjoner ved campus Ås som Veterinærinstituttet, Bioforsk, Nibio og Nofima kommer også med sine oppdrag til senteret.

    Vi bistår med fagkompetanse. Våre engasjerte ansatte har den nødvendige fagkompetansen for å bistå forskning, kurs og utdanning som blir utført hos oss. Flinke studenter ved husdyrfag og veterinærmedisin, samt lærlinger/praktikanter, bidrar som faste avløsere ved behov.

  • I tillegg til forskning, brukes senteret i praktisk utdanning av veterinærstudenter fra Veterinærhøgskolen og studenter ved husdyrfag. Dessuten kan studenter ha mindre egne forsøk i forbindelse med masteroppgaver. Slik bidrar vi til god utvikling i moderne husdyrhold.