Senter for husdyrforsøk

Senter for husdyrforsøk (SHF)


Senter for husdyrforsøk (SHF) driver forskning på husdyrproduksjon hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe i moderne fasiliteter på internasjonalt høyt nivå. ​

Senteret er en del av det nasjonale miljø- og biovitenskapelige universitetet i Norge , og betjener campus Ås inkludert husdyrfag- og veterinærmiljøene, Veterinærinstituttet og diverse andre forksningsinstutisjoner innenfor landbruket.

Hos oss blir det utført forskning innen adferd (etologistudier), fôringsforsøk, forsøk relatert til dyrehelse og dyrevelferd, samt avlsforsøk og landbruksteknologi. I tillegg blir vi brukt i undervisning av blant annet husdyrfag- og veterinærstudier.

Kontakt

Nyheter fra SHF

Alle nyheter

Kontakt SHF

Irma Caroline Oskam - Mobil +47 926 13 775

Rachel Mary Chojnacki - Mobil +47 468 35 705

Tommy Berger - Mobil + 47 908 23 930

Besøksadresse SHF: Syverudveien 27, 1430 Ås

Postadresse:
Senter for husdyrforsøk (SHF)
Postboks 5003, 1432 Ås

Fakturaadresse
Senter for husdyrforsøk (SHF)
Org.nummer for SHF: 971 596 619 MVA
Alle statlige institusjoner skal motta elektronisk faktura i EHF (Elektronisk Handelsformat).

E-post: shf@nmbu.no