Matpiloten ansatt

Matpiloten er Norges eneste forskningsfabrikk for mat. Her finner du infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning.  

Om Matpiloten

Matpiloten er Norges største forskningsfabrikk for mat og nasjonalt testannlegg for matproduksjon.

Matpiloten er en nasjonal infrastruktur finansiert av Norges Forskningsråd, som huses av NMBU og Nofima.

Hos NMBU finnes meieri, bryggeri og bioraffineri.

Hos Nofima ligger det flere avdelinger av forskningsfabrikken: Kjøtthall, fiskehall, bakeri, frukt- og grønnsakhall og en egen, hermetisk lukket hall for å arbeide med farlige bakterier. 

 • I Matpiloten arbeider vi med forskningsprosjekter, underviser studenter og tester produksjon av alt fra surøl til norsk tapasost laget på geitemelk.  

  Ved NMBU har vi utstyr for produksjon av næringsmidler i liten skala, som ystekar og ostepresser, tanker for fermentering, bryggeri og saftpresse.

  Matpiloten har også laboratorier med et bredt utvalg av analyseutstyr. 

  Hos NMBU finnes meieri, bryggeri og bioraffineri. Hos Nofima ligger det flere avdelinger av forskningsfabrikken: Kjøtthall, fiskehall, bakeri, frukt- og grønnsakhall og en egen, hermetisk lukket hall for å arbeide med farlige bakterier.

  Les mer om de ulike hallene i Matpiloten:

  • Meieri (NMBU)
  • Bryggeri (NMBU)
  • Labpilot bioraffineri (NMBU)
  • Kjøtt og fisk (Nofima)
  • Emballering (Nofima)
  • Frukt og vegetabilier (Nofima)
  • Cerealier (Nofima)
  • Kontrollert produksjon av mat med patogene mikrober (Nofima)
 • Matproduksjon i dag favner bredere enn tidligere. Det er ikke nok bare å få mat på bordet, samfunnet stiller stadig høyere krav til bærekraftig utnyttelse av råvarene i Norge.

  Dette innebærer at vi må ha et økt fokus på å utnytte hele råvaren og benytte grønn teknologi når vi produserer matvarer. 

  Ved Matpiloten undersøker vi metoder for mer bærekraftig matproduksjon og best mulig utnyttelse av råvarer.

  I 2019 fikk Matpiloten millionstøtte fra Forskningsrådet til videre oppgradering av infrastrukturen.

  Forskningsrådet om Matpiloten:

  "Food Pilot Plant (Matpiloten) er en etablert forskningsinfrastruktur for matforskning. Nå styrkes arbeidet med bærekraftig matproduksjon og økt produktkvalitet. Infrastrukturen har høy relevans for næringsliv og samfunn, og holder høy internasjonal kvalitet."

 • I meieriet ved Matpiloten på NMBU driver vi med forskning, undervising og innovasjon. Vi kan også ta på oss oppdrag for matprodusenter og andre kunder. 

  har vi utstyr og fagfolk med variert kompetanse på foredling av melk, med fokus på produksjon av konsummelk, syrnede melkeprodukter, iskrem, ost og smør.  

  Vi kan produsere meieriprodukter i liten og halvstor skala og vi har avansert analyseutstyr i våre laboratorier.  

  I lokalene våre finner du infrastruktur og utstyr for forskning, innovasjon og undervisning.  Vi kan også ta på oss oppdrag for matprodusenter og andre kunder.  

  Hva vi kan tilby deg som ønsker å bruke fasilitetene: 

  Som kunde hos Matpiloten vil du få tilgang til kompetanse, teknologi og spesialutstyr. 

  De fleste om benytter seg av meieriet kommer til oss for å teste hvordan de kan lage et meieriprodukt i pilotskala, eller de ønsker å gjennomføre forsøk for å finne ut av årsakene til kvalitetsproblemer eller hvordan råvarer kan utnyttes bedre.  

  Vi kan hjelpe deg med å analysere råvarer og produkter, og vi kan måle reologiske og sensoriske egenskaper i produktene. 

  Matprodusenter i alle ledd av verdikjeden kan få skreddersydde løsninger ut fra deres behov. 

  Ved Matpiloten er vi opptatt av å finne metoder for en mer bærekraftig matproduksjon og best mulig utnyttelse av råvaren. Dette er kompetanse som du også kan dra nytte av.  

  Kompetanse

  Vi har fagfolk med variert kompetanse på mat, innenfor områder som: 

  • Næringsmiddelteknologi, -kjemi og –mikrobiologi
  • Produksjonsutstyr
  • Målemetodikk
  • Analyser

  Teknologi

  Eksempler på utstyr vi har i pilotanlegget: 

  • Varmebehandlingslinjer med separator og homogenisator 
  • Ultrafiltrering  
  • Membranfiltrering 
  • Utstyr for konsentrering og pulverproduksjon  
  • Vakuum inndamper  
  • Spraytørke  
  • Smørkjerne 
  • Utstyr for osteproduksjon 
  • Ystekar (200 L, 500 L og 1000 L)  
  • Ostepresser 
  • Modningslager 
  • Utstyr for å produsere fermenterte produkter  
  • Utstyr for å produsere iskrem 
  • Analyseutstyr 

  I tiden framover skal vi: 

  • Oppgradere melkebehandlingslinjene 
  • Oppdatere ysteriet  
  • Oppgradere utstyr for konsentrerte og spraytørkede produkter 
  • Sette inn en ny membranfiltreringsrigg for å fraksjonere melk 
  • Sette inn en produksjonslinje for fermenterte produkter 

 • I bryggeriet ved Matpiloten på NMBU driver vi med forskning, undervisning og innovasjon. Vi kan også ta på oss oppdrag for matprodusenter og andre kunder. 

  Matpiloten består av flere ulike prosesshaller. Én av disse er Bryggeriet på NMBU. 

  I lokalene våre finner du infrastruktur og utstyr for forskning, innovasjon og undervisning. 

  Oppdrag

  Ved bryggeriet kan vi også ta på oss oppdrag for matprodusenter og andre kunder.  

  Vi har bryggeri i miniskala, i tillegg til utstyr for malting av korn, og mosing og pressing av frukt.  Derfor kan vi gjennomføre brygging, malting og siderproduksjon i liten skala.  

  Vi kan også hjelpe deg med å måle kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske egenskaper i produktet ditt.  

  Som kunde hos Bryggeriet i Matpiloten vil du få tilgang til kompetanse, teknologi og spesialutstyr. 

  Eksempler på utstyr i bryggeriet: 

  • Maltingsanlegg 
  • Bryggeri 
  • Saftpresse 
  • Analyseutstyr 

  I tiden framover skal vi investere i: 

  • Bedre utstyr for malting 
  • Tempererte fermenteringsrom 
  • Flasketapperi med skumstabilisering 

 • Bioraffineriet er en fasilitet for foredling og raffinering av de aller fleste typer biomasser. Bioraffineringslaben ved NMBU brukes til forskning, undervisning og innovasjon.

  Vi tar også oppdrag fra eksterne samarbeidspartnere og næringsliv.

  Kontaktperson for bioraffineringslaben:

 • Her studerer forskere farlige bakterier som Listeria monocytogenes og E.coli (EHEC) i et realistisk produksjonsmiljø, for å forebygge alvorlige matforgiftninger.

 • Her kan små og store kunder teste nye prosesser og produkter i liten skala, og komme frem til skånsomme prosesser som bevarer mest mulig av de positive innholdsstoffene som finnes i frukt, bær og grønnsaker.

 • FoodLab er navnet på en infrastruktur på NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap som brukes i kurs og av studentinnovasjonsgrupper, men som også kan leies ut til bedrifter og andre. Den ligger i samme lokaler som Matpiloten på NMBU og i nær tilknytning til en sensorikklab hvor man kan teste ulike matvarer.

 • Testanlegget brukes i hovedsak til forskning og undervisning, men vi kan også ta oppdrag for matprodusenter og andre kunder.

  Som kunde hos Matpiloten vil du få tilgang til kompetanse, teknologi og spesialutstyr. 

  Matprodusenter i alle ledd av verdikjeden kan få skreddersydde løsninger ut fra deres behov. 

 • Ønsker du å utføre tester hos oss? Ta kontakt!

  Kontaktperson: