LabTek - kjemiske analyser

LabTek er et oppdragslaboratorie med hovedfokus på kjemisk analyse innenfor husdyrernæring og akvakultur. Vi bidrar med resultater til forskningen ved NMBU samt til eksterne oppdragsgivere. Vi bidrar også på studentkurs og ph.d. veiledning innen laboratorieanalyser.

aminosyreanalysetor

Kontaktinfo

E-post: hanne.hustoft@nmbu.no

Telefon: 67232738

Besøk/leveringsadresse

Åpningstider

Kl 08:00-15.45

15. mai til 14. september:
Kl 08:00 - 15:00

Om laboratoriet

LabTek er et kjemisk analyselaboratorie som bidrar med resultater til forskningen ved Biovit, på NMBU samt til eksterne oppdragsgivere.

LabTek tilbyr blant annet:

For kvalitetsikring av våre analyser og resultatene vi leverer ut er LabTek med på NEPT ringtest to ganger per år.

Tørrstoff, aske, NDF, ADF, ADL, AIA, CF, kjeldahl-N, Ammonium-N,astaxanthin, gjæringskvalitet i surfôr, sukker, stivelse, totalfett, råfett, kalorimetri (bruttoenergi), grunnstoffanalyser (C, H, tot-N, S, samt div. grunnstoff), aminosyreanalyse, FAME, Flyktige fettsyrer (VFA) samt ulike kliniske analyser, matan og CO2 og kan utvikle nye metoder på etterspørsel.

LabTek har avanserte analyseinstrumenter til disposisjon og kan, etter hvert som forskningen ved Biovit og andre etterspør det, utvikle nye metoder.

Nyheter

Nye analyser LabTek

LabTek har de siste år utviklet en del nye metoder.

Astaxanthin: Pigmenter er viktige ingredienser i fiskefôr for å oppnå ønsket farge av fiskemuskel, hvor det representerer en viktig kostnad for fôret. Astaxanthin (AX) er det naturlige hovedkarotenoidet i kjøttet av vill laksefisk som tar opp pigmentet ved inntak av dyreplankton eller krill. Skalldyrprodukter inneholder AX og ble brukt til å pigmentere laksefisk tidlig på 1970-tallet. Senere har syntetisk, industriprodusert astaxanthin og canthaxathin har blitt brukt som pigmentkilde for oppdrett av laks og ørret. I dag er det en økende interesse for bruk av pigmenttilsetninger i fôr fra naturlige mikrobiologiske kilder som mikroalger, reker og krill.

Slike naturlige kilder vil også etterlate spor av andre karotenoider som β,β-karoten, canthaxanthin, echinenone og idoxanthin. Derfor er en nøyaktig bestemmelse av AX-former i denne typen biologiske matrikser nødvendig, noe som innebærer ekstraksjon før bestemmelsen. Ved å bruke en HPLC-metode i stedet for mer tradisjonelle metoder som fargekort og spektrometri, er det mulig å kvantifisere nivåene av AX (og canthaxanthin), men også å skille mellom noen av isomerene til AX [1,2]. 

Metan og CO2: fra in vitro gassanalyser kan vi analysere for metan og CO2: Metankonsentrasjonen i gassprøver analyseres ved gasskromatografi med flammeioniseringsdetektor (FID). I tillegg kan CO2 analyseres i prøvene da instrumentet også har en termisk konduktivitets detektor (TCD). Detektorene er seriekoblet så metan og CO2 kan detekteres i samme prøveinjeksjon.

Sukker: Sukrose, glukose og fruktose separeres ved væskekromatografi (HPLC) og detekteres med en brytningsindeks (RI) detektor. Kolonne, strømningshastighet og temperatur er hentet fra "sukkerscreening ved bruk av Eurokat-kolonne".

Metoden påviser og kvantifiserer de individuelle nivåene av sukrose, glukose og fruktose, i motsetning til WSC-metoden (vannløselige karbohydrater) og ESC-metoden (etanolløselige karbohydrater) som normalt gir den totale mengden sukker i ett resultat som også inkluderer fruktaner (fruktosepolymerer, som vanligvis har en glukosedel).

WSC = sukrose+glukose+fruktose+fruktaner

-Prøvene ekstraheres med vann og de fleste fruktanene ekstraheres.

ESC = sukrose + glukose + fruktose + kortkjedede fruktaner (polymerisasjonsgrad opp til ca. 20 fruktoseenheter i lengde)

-Prøvene ekstraheres med 40% etanol og bare de kortkjedede fruktanene ekstraheres.

I sukkermetoden ekstraheres prøvene med vann, noe som betyr at de fleste fruktanene ekstraheres på samme måte som for WSC-metoden. Men siden prøvene analyseres med kromatografi, skilles fruktanene fra sukrose-, glukose- og fruktosetoppene i kromatogrammet. Metoden kan brukes til grov estimering av nivåene av fruktaner, men ikke kvantifisering, siden fruktaner er en svært inhomogen klasse av forbindelser.

Gjæringskvalitet: For å sjekke kvalitet på surfôr tilbyr vi nå å analysere for gjæringskvalitet. Analysen gir resultater for: melkesyre, eddiksyre, smørsyre, propionsyre, maursyre og etanol som separeres ved væskekromatografi (HPLC) og detekteres med en brytningsindeks (RI) detektor. For en total gjæringskvalitet analyseres også Ammonuim-N og pH.

Booking og priser

 • Timepris  leie av tekniker/ingeniør internt - kr 572,-
  Timepris leie av tekniker/ingeniør eksternt  - kr 1000,-(uten mva)

  Prisene gjelder fra mars 2024 for enkeltanalyser (bidragspris gjelder for bidragsprosjekter samt BFV, oppdragspris for oppragsprosjekter og salg).

  Nedefor finner du analysetilbudet oppdelt etter type.
  For andre kliniske analyser - ta kontakt.

 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPris
  Bidrag
  Pris OppdragMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Tørrstoff (1044)101 kr140 kr1 mm på tørt materiale0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Aske (1038)102 kr141 kr1 mm på tørt materiale0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Bufferkapasitet (1069)793 kr1104 krIngen malingsgradca 30 g grasNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Kalorimetri (energibestemmelse) (1015)469 kr648 krIngen1 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Partikkelanalyse (1016)307 kr406 krmer enn 10 mL eller 5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPris BidragPris OppdagMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  a NDF (1041)219 kr 291 kr1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  aNDFom (askekorrigert) (1042)319 kr 433 kr1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  ADF (Acid Detergent Fiber) (1036)219 kr 291 kr1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  ADFom (askekorrigert) (1037)319 kr 291 kr1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  ADL (Acid Detergent Lignin) (1035)508 kr (inkl. ADF/aske)692 kr1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  CF (crude fiber) (1043)366 kr 487 kr1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Stivelse (1159)347 kr/ 395 kr (med fett/sukker ekstraksjon)393/496 kr0,5 mm120 (+/- 5) mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Vannløselige karbohydrater (WSC) (1014)463 kr 632 krFint kuttet10 g ferskt eller frosset fôr, ca 1 g tørt materialeNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Sukker (1018) glukose, fruktose, sukrose399 kr580 kr1 mm0,5 gEngelskEngelsk

 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPris BidragPris OppdragMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Div. grunnstoff (1078) makro (Ca, K, Na, Mg, P)316 kr

  399 kr0,5 mm200 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Div. grunnstoff (1078) mikro
  (Zn, Fe, Mn, Cu)
  316 kr 399 kr0,5 mm200 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Div. grunnstoff (1078) alle
  (Ca, K, Na, Mg, P, Zn, Fe, Mn, Cu)
  508 kr 655 kr0,5 mm200 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  AIA (Acid Insoluble Ash) (1034)425 kr 579 kr1,0 mmca 2 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Krom-Ytterbium (1071)316 kr 399 kr0,5 mm100 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Yttrium (1073)314 kr 399 kr0,5 mm100 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPris BidragPris OppdragMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Kjeldahl-N (1040)
  393 kr
  507 krca 1 mm eller mindre/0,5 - 0,5 g tørrca 2 g rå prøveNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  CNS (Dumas/total-C,N,S) (1039)196 kr 245 kr0,5 mm eller mindre~5 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Bufferløselig protein (sCP) (1171)826 kr 1082 kr1 mm1,2 g tørtNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Ammonium-N (1133) 298 kr393 kr1 mm20 g rått, 2 g tørt surfôr Norsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Aminosyrer (1050)2748 kr 3280 kr0,5 mm100-1000 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Tryptofan (1051)976 kr 1240 kr0,5 mm 100-1000 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPris BidragPris OppdragMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Råfett (1045) (direkte eter ekstraksjon)
  445 kr

  For våte-semivåte prøver; 465 kr
  591 kr/ 611 kr1 mm0,5- 2 g avhengig av fett %Norsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Totalfett (1052) (m/syrehydrolyse og direkte eter ekstraksjon)583 kr 758 kr1 mm0,5- 2 g avhengig av fett %Norsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Fettsyresammensetning (FAME) (1046)610 kr 815 kr0,5 mm0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Flyktige fettsyrer (VFA) (1132) Faste prøver 600 kr800 kr0,5 mm0,5 gEngelskEngelsk
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPris BidragPris oppdragMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Flyktige fettsyrer (VFA) (1132)

  388 kr

  533 kr
  9,5 mL vomsaft tilsatt 0,5 mL maursyreNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Ammonium-N (1133)298 kr 393 kr9,5 mL vomsaft tilsatt 0,5 mL maursyreNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPrisMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Glukose (1013) plasma 302 kr
  389 kr0,5 - 1 mLNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Urea (1012) plasma302 kr
  389 kr0,5 mL plasmaserum, 5 mL melk/urin/1 g fôr/15-20 g muskelNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Urea (1012) muskel/fôr360 kr459 kr 0,5 mL plasma serum, 5 mL melk/urin/1 g fôr/15-20 g muskel
  Engelsk

  Engelsk
 • Maling av prøver

  PrøvenavnPris BidragPris OppdragMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Astaxanthin (1017) Fôr og faeces 795 kr
  1011 kr1 mm0,2 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Astaxanthin (1017) Fiskemuskel 795 kr1011 kr1 mm1-2 g homogenisert prøve Norsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Metan (1020)303 kr410 krgassEngelskEngelsk
  Maling av prøver158 kr220 kr
  Gjæringskvalitet (1019)446 kr637 krfersk10/20g fersk surfôrEngelskEngelsk

 • Laboratoriets instrumentpark

  Lboratorie foto: Steven Chiang

  MP-AES-mikrobølgeplasma atom emisjons spektrofotometer

  Vario-el-cube- grunnstoffanalysator

  Foss Kjeltec- Kjeldahl-N/ammonium-N/sCP analyser

  Ankom fiberanalysator-NDF/ADF/ADL

  FOSS Soxtec og Hydrotec-totalfett og råfett

  Daytona+– for kliniske analyser i blod/serum/plasma, stivelse/hormoner etc

  HPLC væskekromatograf med UV/fluorescens detektor – tryptofan, astaxanthin

  GC-FID Trace 1300 - fettsyrer

  GC-TCD/FID for klimagasser

  Biochrom 30+ - aminosyreanalysator

  UV/VIS spektrofotometer

  PARR Kalorimeter -energi

  Mastersizer 2000-partikkelanalysator

  Mettler Toledo vekter 4 styk

  Askeovn

  Tørkeskap (3 styk)

 • LabTek bidrar i flere kurs ved fakultetet bla HFE 205/PJH 212 Fôrmidler og fôrmiddelvurdering og to phd/master kurs: HFX 307/407 Emissions and Microbiota og HFE 314/414 Experimental Animal Nutrition and Physiolog.

  Master- og PhD studenter får veiledning, støtte og hjelp med analyser i sine prosjekter.

  Lenke til emnehåndboka/kurs ved NMBU

Ansatte

Leder:

Ansatte:

Adresse

Besøksadresse : Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås Postadresse : Postboks 5003 NMBU 1432 Ås

Leveringsadresse: Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås