LabTek - kjemiske analyser

LabTek er et oppdragslaboratorie med hovedfokus på kjemisk analyse innenfor husdyrernæring og akvakultur. Vi bidrar med resultater til forskningen ved NMBU samt til eksterne oppdragsgivere. Vi har også studentkurs og ph.d. veiledning innen laboratorieanalyser.

aminosyreanalysetor

Kontaktinfo

E-post: hanne.hustoft@nmbu.no

Telefon: 67232738

Besøk/leveringsadresse

Åpningstider

Kl 08:00-15.45

15. mai til 14. september:
Kl 08:00 - 15:00

Om laboratoriet

LabTek er et analyselaboratorie som bidrar med resultater til forskningen ved Biovit, på NMBU samt til eksterne oppdragsgivere.

LabTek tilbyr blant annet:

For kvalitetsikring av våre analyser og resultatene vi leverer ut er LabTek med på NEPT ringtest to ganger per år.

Tørrstoff, aske, NDF, ADF, ADL, AIA, CF, kjeldahl-N, stivelse, råfett, kalorimetri (bruttoenergi), grunnstoffanalyser (C, H, tot-N, S, samt div. grunnstoff), aminosyreanalyse, FAME, Flyktige fettsyrer (VFA) samt ulike kliniske analyser, og kan utvikle nye metoder på etterspørsel.

LabTek har avanserte analyseinstrumenter til disposisjon og kan, etter hvert som forskningen ved Biovit og andre etterspør det, utvikle nye metoder.

Booking og priser

 • Timepris  leie av tekniker/ingeniør internt - kr 520,-
  Timepris leie av tekniker/ingeniør eksternt  - kr 1000,-(uten mva)

  Prisene gjelder enkeltanalyser.

  For eksterne oppdragsgivere eller hasteanalyser kommer et påslag på 20% (uten mva). 

  Nedefor finner du analysetilbudet oppdelt etter type.
  For andre kliniske analyser - ta kontakt.

 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPrisMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Tørrstoff (1044)85 kr1 mm på tørt materiale0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Aske (1038)85 kr1 mm på tørt materiale0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Bufferkapasitet (1069)650 krIngen malingsgradca 30 g grasNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Kalorimetri (energibestemmelse) (1015)540 krIngen1 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Partikkelanalyse (1016)200 krmer enn 10 mL eller 5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPrisMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  a NDF (1041)210 kr 1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  aNDFom (askekorrigert) (1042)284 kr 1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  ADF (Acid Detergent Fiber) (1036)210 kr 1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  ADFom (askekorrigert) (1037)284 kr 1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  ADL (Acid Detergent Lignin) (1035)455 kr (inkl. ADF/aske)1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  CF (crude fiber) (1043)284 kr 1,0 mmca 0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Stivelse (1159)425 kr/ 500 kr (med fett/sukker ekstraksjon)0,5 mm120 (+/- 5) mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Vannløselige karbohydrater (WSC) (1014)415 kr Fint kuttet10 g ferskt eller frosset fôr, ca 1 g tørt materialeNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Sukker (1018) glukose, fruktose, sukrose464 kr1 mm0,5 g
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPrisMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Div. grunnstoff (1078) makro (Ca, K, Na, Mg, P)290 kr

  0,5 mm200 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Div. grunnstoff (1078) mikro
  (Zn, Fe, Mn, Cu)
  290 kr 0,5 mm200 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Div. grunnstoff (1078) alle
  (Ca, K, Na, Mg, P, Zn, Fe, Mn, Cu)
  560 kr 0,5 mm200 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  AIA (Acid Insoluble Ash) (1034)350 kr 1,0 mmca 2 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Krom-Ytterbium (1071)290 kr 0,5 mm100 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Yttrium (1073)290 kr 0,5 mm100 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPrisMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Kjeldahl-N (1040)
  396 kr
  ca 1 mm eller mindre/0,5 - 0,5 g tørrca 2 g rå prøveNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  CNS (Dumas/total-C,N,S) (1039)225 kr 0,5 mm eller mindre~5 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Bufferløselig protein (sCP) (1171)700 kr 1 mm1,2 g tørtNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Ammonium-N (1133) 350 kr1 mm20 g rått, 2 g tørt surfôr
  Aminosyrer (1050)3100 kr 0,5 mm100-1000 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Tryptofan (1051)750 kr 0,5 mm 100-1000 mgNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPrisMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Råfett (1045) (direkte eter ekstraksjon)
  510 kr

  For våte-semivåte prøver; 530 kr
  1 mm0,5- 2 g avhengig av fett %Norsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Totalfett (1052) (m/syrehydrolyse og direkte eter ekstraksjon)650 kr 1 mm0,5- 2 g avhengig av fett %Norsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Fettsyresammensetning (FAME) (1046)580 kr 0,5 mm0,5 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Flyktige fettsyrer (VFA) (1132) Faste prøver 600 kr0,5 mm0,5 g
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPrisMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Flyktige fettsyrer (VFA) (1132)

  525 kr
  9,5 mL vomsaft tilsatt 0,5 mL maursyreNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Ammonium-N (1133)350 kr 9,5 mL vomsaft tilsatt 0,5 mL maursyreNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
 • Prøvemengder: minimum for analyse, vi foretrekker mer om det er tilgjengelig.

  PrøvenavnPrisMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Glukose (1013) plasma 320 kr
  0,5 - 1 mLNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Urea (1012) plasma320 kr
  0,5 mL plasmaserum, 5 mL melk/urin/1 g fôr/15-20 g muskelNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Urea (1012) muskel/fôr425 kr 0,5 mL plasma serum, 5 mL melk/urin/1 g fôr/15-20 g muskel
  Engelsk

  Engelsk
 • Maling av prøver

  PrøvenavnPrisMalingsgradPrøvemengdeArbeidsbeskrivelseMetodebeskrivelse
  Astaxanthin (1017) Fôr og faeces 600 kr
  1 mm0,2 gNorsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Astaxanthin (1017) Fiskemuskel 600 kr1 mm1-2 g homogenisert prøve Norsk
  Engelsk
  Norsk
  Engelsk
  Metan (1020)300 krgass
  Maling av prøver100 kr
 • Laboratoriets instrumentpark

  Lboratorie foto: Steven Chiang

  MP-AES-mikrobølgeplasma atom emisjons spektrofotometer

  Vario-el-cube- grunnstoffanalysator

  Foss Kjeltec- Kjeldahl-N/ammonium-N/sCP analyser

  Ankom fiberanalysator-NDF/ADF/ADL

  FOSS Soxtec og Hydrotec-totalfett og råfett

  Daytona+– for kliniske analyser i blod/serum/plasma, stivelse/hormoner etc

  HPLC væskekromatograf med UV/fluorescens detektor – tryptofan, astaxanthin

  GC-FID Trace 1300 - fettsyrer

  GC-TCD/FID for klimagasser

  Biochrom 30+ - aminosyreanalysator

  UV/VIS spektrofotometer

  PARR Kalorimeter -energi

  Mastersizer 2000-partikkelanalysator

  Mettler Toledo vekter 4 styk

  Askeovn

  Tørkeskap (3 styk)

 • LabTek bidrar i flere kurs ved fakultetet bla HFE 205/PJH 212 Fôrmidler og fôrmiddelvurdering og to phd/master kurs: HFX 307/407 Emissions and Microbiota og HFE 314/414 Experimental Animal Nutrition and Physiolog.

  Master- og PhD studenter får veiledning, støtte og hjelp med analyser i sine prosjekter.

  Lenke til emnehåndboka/kurs ved NMBU

Ansatte

Leder:

Ansatte:

Adresse

Besøksadresse : Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås Postadresse : Postboks 5003 NMBU 1432 Ås

Leveringsadresse: Oluf Thesens vei 6, 1433 Ås