Veterinærbygningen på NMBU med Urbygningen i bakgrunnen

NMBUs vakre campus

Campus Ås rommer et av landets vakreste parkanlegg, som omgir en historisk bygningsmasse. Området er et landbruksområde med åkrer, jorder og en unik samling av planter og trær. Ås gård er en del av campus - der det drives forskning og undervisning på husdyr.

Totalt dekker campus Ås et område på 6000 dekar i Ås kommune.

Campus Ås huser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Veterinærinstituttet, NIBIO og Nofima.

Universitetsparken

Ås har vært hovedsete for høyere landbruksutdanning i Norge siden 1859 da Den høiere Landbrugsskole i Aas startet opp.

Anlegget er bygd ut og formet i ulike epoker, som speiler utdanningshistorie og samfunnsmessige endringer. Området har en unik samling av trær og planter, hvor de aller første ble plantet på 1870-tallet.

I tillegg finnes omfattende sommerblomst- og staudeplantinger.

Bildet er tatt i forbindelse med undervisning av nye studenter i skogfag  ved NMBU som er  i felt på Åsmåsan i Ås

NMBU-skogen

Skogen fyller i dag mange funksjoner – som undervisningsrom, friluftsområde, arboret (treslagssamling), skogbruk og leveområde for plante- og dyreliv. Arealene brukes intensivt i undervisningen i forbindelse med skogbruk, naturforvaltning, landskapsarkitektur og i basisfag som botanikk, zoologi og jordbunnslære.

Utvikling av campus øst

Campus øst er det neste utviklingsområdet. Utvikling av campus øst er en del av en langsiktig campusplan mot 2040.

Her kan du se mulighetstudiene som er utarbeidet for området.