Mattrygghetslab

Mattrygghetslab (tidligere MatMikroLab) arbeider med forskningsprosjekter og rutineprøver innen næringsmiddelmikrobiologi. Laboratoriet er kvalitetssikret og akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025.*

Forskere i et laboratorium ser på en petriskål

Kontaktinformasjon

E-post: mattrygghetslab.no

Telefon: 67 23 03 33

Øvrige adresser

Mattrygghetslab drives av Faggruppe for mattrygghet ved Veterinærhøgskolen NMBU

Ved spørsmål, diskusjon av problemstillinger, betingelser og pris: Ta kontakt med laboratoriet pr. telefon eller e-post.

  • Antibakterielle stoffer i melk. Påvisning og identifikasjon (M-ML 2, intern metode basert på agardiffusjon)

  Laboratoriet er en del av Faggruppe for Mattrygghet og har et nært samarbeid med den vitenskapelige staben ved NMBU Veterinærhøgskolen. Vi tilbyr kvalitetssikrede mikrobiologiske analyser kombinert med faglig kompetanse på høyt vitenskapelig nivå. Laboratoriet deltar også i undervisningen innen mattrygghet for veterinærstudenter.

  Konfidensialitet vil etterkommes innenfor rammen av Offentlighetsloven.

  • Koliforme bakterier og Escherichia coli i drikkevann. Membranfiltreringsmetode (M-ML.38 basert på NS-EN ISO 9308-1:2014)
  • Dyrkbare mikroorganismer i vann. Innstøpingsmetode (M-ML.24 basert på NS-EN ISO 6222 (1999))
  • Analyse av viktige sykdomsframkallende bakterier i mat og vann
  • Samtlige mikrobiologiske analyser på drikkevann i henhold til referansemetodene angitt i drikkevannsforskriften
  • Problemer ved produksjon av matvarer og drikkevann
  • Dokumentasjon av hygieniseringsprosesser i næringsmiddelindustrien
  • Sammenligning/vurdering av mikrobiologiske metoder

  I tillegg utfører laboratoriet en rekke mikrobiologiske analyser av matvarer og vann, problemløsning, og lagrings- og belastningsforsøk.

  Konfidensialitet vil etterkommes innenfor rammen av Offentlighetsloven.

 • Alle prøver som innsendes etter rekvisisjon fra Mattilsynet, skal vedlegges kopi av rekvisisjon fra Mattilsynet, samt følgende skjema: 

  Ved spørsmål, diskusjon av problemstillinger, betingelser og pris: Ta kontakt med laboratoriet pr. telefon eller e-post.