Veterinærhøgskolens laboratoriediagnostikk

Våre åpningstider i sommer:

Laboratorium for klinisk patologi holder stengt fra 8. juli til 26. juli. Serum- og plasmaprøver som tas i dette tidsrommet kan fryses og sendes inn fra og med 29. juli.

Laboratorium for bakteriologi og mykologi holder stengt fra 1. til 28. juli. Siste mottaksdag for prøver før sommerferien er onsdag 26. juni.

Laboratorium for parasittologi holder åpent hele sommeren.

Ved Veterinærhøgskolen har vi fire ulike laboratorier som kan utføre analyser for diagnostikk innen klinisk veterinærmedisin. Informasjon om prøvetakningsrutiner og analyserepertoar finner du ut fra hvilken dyreart analysene gjelder.

Vi tar imot blodprøver for hematologi, medisinsk biokjemi og endokrinologi, prøver for undersøkelse av bakterier, sopp og parasitter, genetiske analyser, og helseovervåkning for eksperimentell biomedisin. Andre laboratorieanalyser, for eksempel analyser av næringsmiddelsprøver, vannprøver og prøver fra mennesker, finner du informasjon om her.

Aktuelt fra Veterinærhøgskolens diagnostiske laboratorier

ACTH-kampanje fra 1. september 2023

I samarbeid med Boehringer Ingelheim gjennomfører vi en ACTH-kampanje fra september. Dette innebærer at vi analyserer ACTH i prøver fra hest gratis for å bidra til diagnostisering av PPID. Hesten må vise minst ett klinisk tegn på PPID.

For mer utfyllende informasjon se vetportal.no.