Stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen gjennomfører prosjekter på formiddelvurdering og fordøyelighetsforsøk på drøvtyggere, gris og hest.

Stoffskifteavdelingen

Kontaktinfo

E-post: marit.hoven@nmbu.no

Telefon: 48282430

Besøksadresse

Åpningstider

08:00 - 15:00

Om stoffskifteavdelingen

Avdelingen utfører også flere typer prøvebearbeidinger, og er hyppig benyttet til undervisning, og i omvisning av besøkende ved NMBU

Avdelingen er godkjent forsøksdyravdeling og har godt egnete lokaliteter på Ås gård. I gjennomføringer av forsøksprosjekt og oppdrag fokuseres det på kvalitetssikring og dyrevelferd.

Forsøk med storfe og hest blir gjennomført med fistulerte dyr, og disse dyrene kan blant annet også benyttes til studier innen ressursutnyttelse og produktkvalitet.

Aktuelt fra stoffskifteavdeligen


 • Alle priser nedenfor er interne priser, eksterne prosjekter får 20% tillegg.

  For dyreforsøk (bortsett fra hest) tilkommer også dyreleie fra SHF.

  For in vitro og in sacco må pris for dyr i forsøk legges til grunnprisen. Dagene dyret står i forsøk inkluderer også tilvenningsperioden på 2 uker.

  Kostpris (bidrag)Salgspris (oppdrag)
  Produkt til timepris:NOKNOK
  Generell labtilgang (inngangspris) 8381047Pr døgn pr dyr
  Hesteforsøk1 3571 696Pr døgn pr dyr
  Horse Walker247309Time
  Modelldyr7 2209 025Per forsøksperiode (4 dyr i en uke)
  Teknikerbistand5791 083Time
  Stud.ass400748Time
  Produkt til enhetspris:
  In Sacco1 1661 458Pr prøve pr tidspunkt
  Frystørk av prøver2 5483 185Pr døgn (pr frysetørker)
  Varmluftstørk av prøver100124stk (pr prøve)
  Homogenisering av prøver139173stk (pr prøve)
  Gassproduksjon (gassmåling)1 0911 666stk (pr prøve)
  Daisy132165Pr prøve pr tidspunkt

  For interne forsknings- og undervisningsformål, samt ekstern finansierte bidragsprosjekt gjelder bidragspris.
  Ved ekstern finansierte oppdragsprosjekt og salgsvirksomhet, gjeder oppdragspris.

  For dyreforsøk (bortsett fra hest), tilkommer også dyreleie fra Senter for husdyrforsøk.
  For in vitro og in sacco må pris for dyr i forsøk legges til grunnprisen.
  Dagene dyret står i forsøk inkluderer også tilvenningsperioden på 2 uker.

  1 dag = 7,5 timer 1 uke = 5 dager

  Eventuelt merarbeid legges til som timepris tekniker/stud.ass
  Det er tillegg i honorar for arbeid mellom kl 16:00 og kl 06:00 og helg- og høytidsdager.
  Minimum arbeidstid for oppmøte for forsøksarbeid er 2 timer


  Leveringsadresse:
  Stoffskifteavdelingen, IHA Senter for husdyrforsøk, Ås gård Syverudveien 27
  N-1432 Ås

 • På Ås gård på NMBU har vi noen kuer som er litt annerledes enn kuer flest. Det er fistelkuene, 12-14 stykker av slaget. Disse kuene har et hull inn i vomma som er stort nok til å kunne stikke hånden inn i. Hullet gir forskere og studenter unik mulighet til å studere det som foregår inne i kua.
  Les om fistelkuene


Ansatte

Leder:

Ansatte:

Adresse

Besøksadresse : Senter for husdyrforsøk, Ås gård Syverudveien 27, 1432 Ås
Postadresse : Postboks 5003 1432 Ås