Stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen gjennomfører prosjekter på formiddelvurdering og fordøyelighetsforsøk på drøvtyggere, gris og hest.

Stoffskifteavdelingen

Kontaktinfo

E-post: marit.hoven@nmbu.no

Telefon: 48282430

Besøksadresse

Åpningstider

08:00 - 15:00

Om stoffskifteavdelingen

Avdelingen utfører også flere typer prøvebearbeidinger, og er hyppig benyttet til undervisning, og i omvisning av besøkende ved NMBU

Avdelingen er godkjent forsøksdyravdeling og har godt egnete lokaliteter på Ås gård. I gjennomføringer av forsøksprosjekt og oppdrag fokuseres det på kvalitetssikring og dyrevelferd.

Forsøk med storfe og hest blir gjennomført med fistulerte dyr, og disse dyrene kan blant annet også benyttes til studier innen ressursutnyttelse og produktkvalitet.

Aktuelt fra stoffskifteavdeligen

 • Alle priser nedenfor er interne priser, eksterne prosjekter får 20% tillegg.

  For dyreforsøk (bortsett fra hest) tilkommer også dyreleie fra SHF.

  For in vitro og in sacco må pris for dyr i forsøk legges til grunnprisen. Dagene dyret står i forsøk inkluderer også tilvenningsperioden på 2 uker.

  1 dag = 7,5 timer              1 uke = 5 dager

  Timepris leie tekniker: 528kr/time

  Timepris leie student: 400kr/time

  Generell labtilgang (inngangspris): 101kr/time eller 755kr/dag eller 3 775kr/uke

  Dyreforsøk hest: 1 276kr/hest/dag eller 6 380kr/hest/uke
  Eventuelt merarbeid legges til som timepris

  Dyreforsøk drøvtygger: 755kr/dyr/dag eller 3 775kr/dyr/uke
  Eventuelt merarbeid legges til som timepris

  Horse Walker: 238kr/time
  I tillegg kommer timepris for håndtering

  Frysetørk av prøver: 2 827kr/frysetørker
  50% av pris for liten frysetørker

  Varmluftstørk av prøver: 91kr/prøve

  Homogenisering av prøver: 127kr/prøve

  In sacco: 1 064kr/prøve/tidspunkt + pris for dyreforsøk drøvtygger

  In Vitro Gassproduksjon: 1 000kr/prøve + pris for dyreforsøk drøvtygger/hest
  Inkluderer 48t inkubering, 3 replikater/prøve

  In Vitro Daisy: 120kr/prøve + pris for dyreforsøk drøvtygger/hest
  Inkluderer 48t inkubering, 2 replikater/prøve


  Leveringsadresse:
  Stoffskifteavdelingen, IHA Senter for husdyrforsøk, Ås gård Syverudveien 27
  N-1432 Ås

Ansatte

Leder:

Ansatte:

Adresse

Besøksadresse : Senter for husdyrforsøk, Ås gård Syverudveien 27, 1432 Ås
Postadresse : Postboks 5003 1432 Ås