Trelaboratoriet

Trebit

Forskningsinfrastruktur

Om trelaboratoriet:

Laboratorium for testing av anatomiske, fysiske og mekaniske egenskaper til tre, treforbindelser og konstruksjonselementer av tre.

Vi tar oppdrag på testing av mekaniske egenskaper til materialer og konstruksjonselementer. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Besøksadresse: Kajaveien 2B, 1433 Ås

Kontakt oss

 • Laboratoriet er klimastyrt og har et klima på 65 % RH og 20 grader C, slik at materialene som skal testes etter kondisjonering får riktig fuktighet ved testing. 

  Laboratoriet er utstyrt med en universaltestemaskin for testing av ulike mekaniske egenskaper – Zwick/Roell Z1200. Maskinen har to testområder, et på 1,2 MN og et på 250 kN. Vi har i tillegg en lastcelle på 10 kN, for å oppnå bedre oppløsning på mindre laster. Maskinen kan enkelt programmeres til skreddersydde tester. Deformasjonsgivere og andre instrumenter kobles til maskinen.  

  Laboratoriet er utstyrt med innfestninger for testing av mange ulike egenskaper til små feilfrie prøver og til bøyetesting av bjelker i bruksdimensjoner.  Mekanisk verksted på Realtek lager innfestninger til skreddersydde tester.  

  Deformasjonsmålere:  

  • LaVision DIC system med to kameraer. Systemet brukes til 3D deformasjonsmålinger (normaldeformasjoner og skjærdeformasjoner, aktive og passive deformasjoner) i forbindelse med mekanisk testing av ulike materialer og forbindelser. Oppløsningen er under 1 mikrometer (avhengig av måleområdet) 
  • Heidenhain mikrometre: en stasjonær med 60 mm måleområde og 0,5 μm nøyaktighet,  en med 25 mm og fire med 12 mm måleområde, alle med 0,2 μm nøyaktighet 
  • Dimensjonsmålere med større måleområde, men dårligere nøyaktighet   

  Annet utstyr:

  Laboratoriet er ellers utstyrt med to pendelslagverk utstyrt med flere hammere (7,5 J, 15 J, 50 J 100 J og 150 J), tørkeskap, vekter, håndholdt utstyr for styrkesortering av trelast ved måling av dynamisk e-modul (Brookhuis MTG), kammer for avgassing fra materialer (VOC, VVOC), mikroskoper, stereoluper og utstyr for framstilling av mikroskopisnitt.  

  Laboratoriet har et snekkerverksted for prøveframstilling.  Det er utstyrt med båndsag, bordsag, avretter, tykkelseshøvel, bordfres, båndpusser, dreiebenk og elektriske håndverktøy. 

  Zwick/Roell Z1200
  Fra NMBUs trelaboratorium. Universaltestemaskin for testing av ulike mekaniske egenskaper – Zwick/Roell Z1200. Foto: Roar Økseter
 • Tre er et fornybart materiale som kan erstatte byggematerialer med høyere karbonutslipp, og dermed bidra til å redusere klimagassutslippene fra byggesektoren. I Trelaboratoriet gjennomføres det forskning som dekker hele verdikjeden fra skogbruk og skogindustri til bruk og gjenbruk av tre i bygninger. Målet med forskningen er å øke produksjonen av trevirke med god kvalitet og å optimalisere og realisere fordelene med bærekraftige konstruksjoner gjennom redusert karbonavtrykk. 

  Det er stor variasjon i egenskapene til trevirke, og kunnskap om variasjonen er avgjørende for å utnytte ressursene bedre. På NMBU studerer vi hvordan ulike virkesegenskaper avhenger av klima og skogbehandlingen, og hvordan valg av råvarer påvirker egenskapene og ytelsen til trebaserte produkter. 

  Vi har også lang tradisjon for forskning innen trekonstruksjoner. Forskningen omfatter karakterisering av mekanisk ytelse til forbindelser og komponenter, utforming av trebygninger under statisk og dynamisk belastning, vurdering av eksisterende trebygninger og ettermontering av historiske og verneverdige bygninger. 

  Trelaboratoriet er en del av NMBUtre, en felles arena for bruk av tre ved NMBU. Pågående og aktuelle prosjekter vil bli presentert på prosjektets sider. Du kan lese mer på NMBUtre sine sider her.  

 • Trelaboratoriet drives av Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Aktiviteten i laboratoriet er først og fremst knyttet til forskning og undervisning i treteknologi ved MINA og konstruksjonsteknikk og bygningsfysikk ved Fakultet for realfag og teknikk (REALTEK).

  Bachelor-, master- og PhD-studenter, både ved MINA og REALTEK er aktive brukere av laboratoriet. I tillegg er laboratoriet tilgjengelig for andre interne og eksterne brukere.

 • Daglig drift koordineres av Roar Økseter.