Velkommen til FISH-VET


Fish Investigation & Study Hub for Veterinary Education
and Training

Våre fasiliteter tilbyr tilgang til fiskeoppdrett, avl og bruk av flere avanserte instrumenter spesifikke for forskning på modellfisk (sebrafisk/medaka) og laks som tillater infeksjon, toksikologi, atferdsstudier og mer. Vi tilbyr også opplæringsprogrammer om fiskebiologi og tilhørende teknikker

Fish Facility NMBU Model Fish and Salmon

Kontaktinformasjon

E-post:

eirill.ager-wick@nmbu.no

arturas.kavaliauskis@nmbu.no

romain.fontaine@nmbu.no

Address: Oluf Thesens vei 24, 1433 Ås

Website

 • Laboratoriet vårt lar deg bruke to kjente småfiskmodellarter (sebrafisken og den japanske medakaen) samt en ikonisk akvakulturart, atlantisk laks, for ulike typer forskning.

  Zebrafish Danio Rerio


  Sebrafisk (Danio Rerio)

  Sebrafisk er en tropisk ferskvannsfisk fra ørekytefamilien. Sebrafisk som er naturlig spredt på den indiske halvøya, har blitt stadig viktigere for vitenskapelig forskning.

  Molekylærbiologi, utviklingsbiologi, nevrobiologi, genetikk, kreftforskning og medikamentoppdagelse. Det er bare de få av forskningsfealdene som bruker sebrafisk som modelldyr. 

  Hovedårsakene til populariteten til sebrafisk er de relativt lave vedlikeholdskostnadene, deres korte generasjonsintervall, gjennomsiktigheten til embryoene og de lett tilgjengelige verktøyene for å manipulere genomet.

  Japanese Medaka, Oryzias Latipes

  Japansk Medaka (Oryzias Latipes)

  Japansk medaka (også kjent som risfisk) finnes ofte i rismarker, kanaler og grøfter i Øst-Asia. Medaka er en ofte holdt som prydfisk i Japan. De er dypt forankret i japansk nasjonal kultur med referanser til medaka som går så langt tilbake som 1600-tallet.

  I dag brukes medaka over hele verden i utvikling av virveldyr og biologistudier samt toksikologiske studier. Liten størrelse og kort livssyklus gjør medaka enkel å vedlikeholde i modellfisklaboratoriemiljø.

  I tillegg til at medaka har et par funksjoner som gjør dem til en attraktiv modellfisk for akvakulturstudier av laksefisk: en, de er euryhaline arter (lever i ferskvann, men tåler høy saltholdighet) og to, de tåler lave temperaturer.

  Atlantic Salmon

  Atlantisk laks (Salmo Salar)

  Selv om vill atlantisk laks regnes som en truet art. Lakseoppdrett er den nest største næringen i Norge. Laks er mye brukt i forskning med mål om å produsere fisk som er robust nok til å håndtere akvakulturforhold eller de ulike patogenene som finnes i miljøet. Testing av fysiologiske responser på patogener, nye vaksiner eller dietter er bare noen få eksempler på forskning utført i anlegget vårt.

 • Våre anlegg er lokalisert i den splitter nye Veterinærskolebygningen som ligger på NMBUs campus på Ås (30 min fra Olso).

  l både modellfiskeenheten og lakseinfeksjonslaboratoriet er utstyrt med toppmoderne utstyr for infeksjon, toksikologi og atferdsforskning utviklet spesielt for arbeid med fisk.

  Vi streber etter kvalitet på tjenester og forskning.

  Kom og jobb hos oss!

  Infection and Toxicology Icon

  Infeksjon og toksikologi

  Studier

  Research and Biology Icon

  Forskning og biologi

  Råd

  Imaging and behavior Icon

  Bildediagnostikk og atferd

  Analyse

  Training Icon

  Opplæring

  Programmer

 • NMBU - Norwegian University of Life Sciences

  Våre anlegg er lokalisert i Veterinærskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Elizabeth Stephansens v.15, 1430 Ås, Norge

 • Eirill Ager-Wick

  Eirill Ager-Wick

  Seksjonsleder

  Romain Fontaine

  Romain Fontaine

  Leder for lakseenheten

  Anders Høkedal

  Anders Høkedal

  Ingeniør

  Anthony Peltier

  Anthony Peltier

  Ingeniør

  Evgenia Dunaevskaya

  Evgenia Dunaevskaya

  Doktorgrad student

  Arturas Kavaliauskis

  Arturas Kavaliauskis

  Leder for modellfiskeenhet

  David Persson

  David Persson

  Veterinær

  Simona Kavaliauskiene

  Simona Kavaliauskiene

  Ingeniør

  Ida Hellene Kallevik

  Ida Helene Kallevik

  Doktorgrad student

 • Håndtering av levende dyr er underlagt streng regulering i henhold til norske og europeiske lover. For å overholde dette regelverket er det satt i verk flere tiltak for å sikre forsvarlig gjennomføring av forsøk og den største hensynet til dyrevelferd.

  Hvordan virker det?

  Du finner de fleste dokumentene du trenger å fylle ut på vår ressurs nettside.

  1. Ta kontakt med fiskeanlegget

  Ta kontakt med oss ​​for å starte en diskusjon om eksperimentet ditt, spørre om tilgjengelighet og utforske muligheter. For å hjelpe deg med å få mest mulig ut av det første møtet, oppfordrer vi deg til å laste ned et kortfattet dokument. Denne ressursen vil tjene som en guide, og hjelpe deg med å forberede den nødvendige informasjonen vi trenger for en produktiv diskusjon.

  2. Motta et tilbud

  Når du har fullført detaljene i det eksperimentelle oppsettet ditt, vil du motta et tilpasset tilbud. Dette anslaget kan brukes til finansieringssøknadene dine, i samsvar med de diskuterte spesifikasjonene til prosjektet ditt.

  3. Send inn FOTS-søknad og risikovurdering

  I de fleste tilfeller er det en forutsetning å få FOTS-tillatelse fra Mattilsynet. I tillegg må en obligatorisk risikovurdering utføres og sendes til fiskeanlegget. Godkjenning av disse dokumentene er avgjørende før kontrakten kan sluttføres og signeres.

  4. Møte med ansatte på fiskeanlegget og dets veterinær

  Ta kontakt med oss ​​igjen for å fordype deg i planen og risikovurderingen din. I henhold til lovkrav er deltakelse fra fiskeanleggets veterinær obligatorisk i dette møtet. Denne økten er sentral for å klargjøre rollene og ansvaret til fiskeanlegget og hver part som er involvert i prosjektet. I tillegg gir det en utmerket mulighet til å konsultere ekspertene våre for verdifull innsikt.

  5. Signering av kontrakten

  En tilpasset helhetlig kontrakt, som skisserer rollene til prosjektleder/leder og fiskeanlegget, etableres før oppstart. Ingen arbeidsinitiering, plassreservasjon eller fiskebestilling finner sted før kontrakten er formelt signert.

  6. Gjør et innskudd

  Etter signering av kontrakten vil du motta en faktura tilsvarende 50 % av estimert prosjektkostnad.

  7. Utfør eksperimentet

  Vi er forpliktet til å støtte eksperimentet ditt med førsteklasses tjenester og opprettholde åpen kommunikasjon gjennom hele prosjektet. Ved betydelige avvik fra eksperimentplanen, krever ekstra assistanse eller påløper uforutsette kostnader, vil vi umiddelbart kontakte deg for diskusjon.

  8. Sluttbetaling

  Ved ferdigstillelse av prosjektet vil det bli utstedt en sluttfaktura for å dekke eventuelle gjenstående utgifter. Den endelige kostnaden kan overstige kontraktsbeløpet dersom ytterligere teknisk støtte utover de opprinnelig fastsatte vilkårene er benyttet.

  9. Gi oss din tilbakemelding

  Vi ville sette stor pris på om du kunne bruke bare 2 minutter på å fylle ut et kort skjema med tre spørsmål. Din tilbakemelding på hva du likte og ikke likte vil hjelpe oss å forbedre kvaliteten på tjenestene våre.
FISH-VET Logo


Mer informasjon på vår nettsted:

https://fish-vet.no/