Algetoksinlaboratoriet

Algetoksinlaboratoriet (Algelab) er nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner, der det utføres analyser av marine algetoksiner i skjell for Mattilsynets overvåkningsprogram. 

Nyt blåskjell, men sjekk blåskjellvarselet.

Kontaktinformasjon

E-post: algegruppa@nmbu.no

Telefon: 67 23 04 44

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai): 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september): 08.00 - 15.45

Om laboratoriet

Algetoksinlaboratoriet er nasjonalt referanselaboratorium for marine algetoksiner, der det utføres analyser av marine algetoksiner i skjell for Mattilsynets overvåkningsprogram. Laboratoriet er en del av Faggruppe for toksikologi


Laboratoriet har også forskningsaktivitet innen både toksikologi og analysemetoder for de marine algetoksinene. Et av forskningsprosjektene laboratoriet har vært involvert i er ASTOX II, et Irsk prosjekt, hvor vi deltok med toksikologiske studier av azaspiracid.

Akkrediteringsdokumentet som viser hvilke metoder de respektive laboratorier er akkreditert for finnes på både norsk og engelsk: Akkrediteringsdokument/Accreditation document

Tjenester

Laboratoriet analyserer for algetoksingruppene:

 • OA-, YTX- og AZA-gruppene (M-AL 10, EU-Harmonised SOP, version 5, January 2015),
 • DA-gruppen (M-AL 11, Quilliam MA. et all. Journal of AOAC International, vol 78, No. 2, 543-554, 1995)
 • STX-gruppen (M-AL12, basert på AOAC Official Method 2011.02)

Informasjon om innsending av skjell for analyse av algetoksiner

Nedenfor kan oppdrettere og Mattilsynet finne informasjon og skjemaer for innsending av skjell til algetoksinanalyser ved NMBU.

Skjemaene er lagt ut i PDF-format (krever Adobe Reader eller lignende programvare).

Skjemaene for 2024:

Vi minner om at alle analyser alltid MÅ bestilles på forhånd, og senest mandag kl 1300 den uken prøven sendes inn!  

Konfidensialitet vil etterkommes innenfor rammen av Offentlighetsloven.

Pris oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

 • Posadresse

  • NMBU, Algelaboratoriet
  • Oluf Thesens vei 22
  • Varelevering A, Toksikologi
  • 1433 ÅS

  E-post

  Ved sending av pakker er det fint om vår felles mailadresse benyttes, så alle på laboratoriet får informasjonsmailen med sporing fra transportbyrået.

  algegruppa@nmbu.no  Ansatte

  Bildet viser Jacob Alexander Rygg Stepaschko, avdelingsingeniør, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Veterinærhøgskolen, NMBU.

  Jacob Alexander Rygg Stepaschko

  Avdelingsingeniør