Nettkurs ved Handelshøyskolen

Studer hvor og når det passer for deg.
Foto: Shutterstock

Høsten 2024 tilbyr Handelshøyskolen ved NMBU flere spennende nettkurs innen økonomi og ledelse. Det er ingen kursavgift, kun en semesteravgift på kr 470

Du kan søke om opptak til enkeltemnestudierett for høstsemesteret fra 1. juli til 1. september.

Her følger informasjon om de nettbaserte kursene/emnene, og hvordan du søker og melder deg opp til undervisning og eksamen. - Denne siden oppdateres fortløpende frem til Søknadsweb åpner 1. juli.

Det er egne frister for oppmelding til emner, se akademisk kalender ved NMBU. Du må først få innvilget opptak til enkeltemnestudierett før du kan melde deg opp til emner. Undervisningen i høstparallellen starter opp i uke 36/fom. 3. september. Du må melde deg opp til undervisning for å få tilgang til et emne på læringsplattformen Canvas.

Disse emnene tilbys med nettbasert undervisning

Høstparallell 2024 - oppmeldingsfrist til emner er 15. september

AOS235F Praktisk endringsledelse - Nettversjon, 5 studiepoeng (emneside kommer)
BUS120 Personlig økonomi, 5 studiepoeng
BUS133F Excel for økonomer - Nettversjon, 5 studiepoeng
BUS214 Regnskapsføring (regnskapsførerregelverket, regnskapsorganisering og forretningsforståelse), 10 studiepoeng* (emneside kommer)
ECN372F Klimaøkonomi - Nettversjon, 10 studiepoeng** (strømming av campus-undervisning)
INN200 Økonomistyring, 5 studiepoeng
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi, 5 studiepoeng (strømming av campus-undervisning)

*Merk at noen av emnene har anbefalte eller forutsatte forkunnskaper
**Skriftlig eksamen på Campus Ås

Les nærmere om forkunnskapskrav og vurderingsordninger i emnebeskrivelsene lenket til over.

 • Du må dokumentere generell studiekompetanse (GSK) med norsk- og engelskkunnskaper for å kunne få opptak. Det er mulig å søke om å bli realkompetansevurdert for disse emnene.

  1. Først må du søke om enkeltemnestudierett i Søknadsweb som åpner 1. juli. Søknadsfristen er 1. september
  2. Dersom det står i "Din profil" i Søknadsweb at du har generell studiekompetanse trenger du ikke laste opp dokumentasjon. Under "Ny søknad" velger du "Enkeltemner", deretter "digitale økonomiemner".
  3. Etter dette kommer du til "Mine dokumenter". Der kan du laste opp nødvendige dokumenter dersom du ikke er registrert med generell studiekompetanse fra før.
  4. Alle kvalifiserte søkere får enkeltemnestudierett. Svar på søknad sendes i søknadsweb fra 1. november og deretter ukentlig. Svaret kommer i søknadsweb og til din registrerte e-post.
  5. Du får studierett for ett semester. Dersom du ønsker å studere videre etter denne perioden må du søke på nytt.
  1. Opprett en brukerkonto ved NMBU. Følg instruksjonene på support-sidene og velg alternativet "Få engangspassord på sms til registrert telefon". Logg deretter inn med personnummer og engangspassord, og sett nytt passord.
  2. Du må semesterregistrere deg i Studentweb. Der finner du informasjon om lovpålagt semesteravgift og din faktura. NB! Dette er en annen portal enn Søknadsweb, 
  3. Du må selv melde deg opp i det eller de emnene du skal ta. 
 • Du melder deg selv til emner i Studentweb. Fristen er 15. september for å melde seg til nettbaserte økonomiemner i høstparallellen (ref. akademisk kalender for NMBU).

  Du må melde deg opp til både undervisning og vurdering/eksamen i emner du vil ta. Det er mulig å melde seg opp i mer enn ett emne, inntil 30 studiepoeng, men du har selv ansvar for å sjekke at kursene kan tas parallelt uten undervisnings- eller eksamenskollisjoner. Nærmere info om undervisning og eksamen finner du på de enkelte emnesidene lenket til over. Undervisnings- og eksamenstider finner du i timeplan.

  Eventuelle spørsmål om opptak kan rettes til opptakskontoret ved NMBU på opptak@nmbu.no.

  Annen nyttig informasjon for NMBU-studenter finner du her.