Nettkurs ved Handelshøyskolen

Studer hvor og når det passer for deg.
Foto: Shutterstock

Våren 2024 tilbyr Handelshøyskolen ved NMBU flere spennende nettkurs innen økonomi og ledelse. Det er ingen kursavgift, kun en semesteravgift på kr 470

Du kan søke om opptak til enkeltemnestudierett fra 15. oktober til 15. januar. Skal du ta emnet i januarblokk må du søke opptak til enkeltemnestudierett innen 15. desember.

Her følger informasjon om de nettbaserte kursene/emnene, og hvordan du søker og melder deg opp til undervisning og eksamen.

Det er egne frister for emnepåmeldinger, se akademisk kalender. Du må først ha fått opptak til enkeltemnestudierett før du kan melde deg til emner.

Disse emnene tilbys med nettbasert undervisning

Januarblokk 2024 - oppmeldingsfrist til emne: 5. januar

BUS160 Skatterett for økonomer, 5 studiepoeng

Vårparallell 2024 - oppmeldingsfrist til emner: 1. februar

AOS235 Praktisk endringsledelse, 5 studiepoeng
BUS100F Bedriften – innføring i bedriftsøkonomiske sammenhenger, 5 studiepoeng
BUS120 Personlig økonomi, 5 studiepoeng
BUS215 Årsregnskap, 10 studiepoeng
BUS255 Introduction to Data Analytics in R, 5 studiepoeng
BUS260 Skatte- og avgiftsrett, 10 studiepoeng
BUS262 Internasjonal skatt, skatteparadiser og bærekraft, 10 studiepoeng

Juniblokk 2024 - oppmeldingsfrist til emner: 1. april

BUS216 Årsregnskap – spesielle regnskapsemner, 5 studiepoeng
BUS234F Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring - Nettversjon, 5 studiepoeng
ECN263 Matvaremarkeder og politikk, 5 studiepoeng
BUS238 Business Process Simulation, 5 studiepoeng, krever ekstra forkunnskaper –
kontakt studieveileder-hh@nmbu.no ved oppmelding

Merk at noen av emnene har anbefalte eller forutsatte forkunnskaper. Merk også at noen av emnene har skriftlig eksamen på Campus Ås som vurderingsordning. Les nærmere om forkunnskapskravene og vurderingsordninger i emnebeskrivelsene som det er lenket til over

 • Du må dokumentere generell studiekompetanse med norsk- og engelskkunnskaper for å kunne få opptak. Det er mulig å søke om å bli realkompetansevurdert for disse emnene.

  1. Først må du søke om enkeltemnestudierett i Søknadsweb som åpner 15. oktober. Søknadsfristen er 15. januar.
  2. Dersom det står i "Din profil" i Søknadsweb at du har generell studiekompetanse trenger du ikke laste opp dokumentasjon. Under "Ny søknad" velger du "Enkeltemner", deretter "digitale økonomiemner".
  3. Etter dette kommer du til "Mine dokumenter". Der kan du laste opp nødvendige dokumenter dersom du ikke er registrert med generell studiekompetanse fra før.
  4. Alle kvalifiserte søkere får enkeltemnestudierett. Svar på søknad sendes i søknadsweb fra 1. november og deretter ukentlig. Svaret kommer i søknadsweb og til din registrerte e-post.
  5. Du får studierett for ett semester. Dersom du ønsker å studere videre etter denne perioden må du søke på nytt.
  1. Opprett en brukerkonto ved NMBU. Følg instruksjonene på support-sidene og velg alternativet "Få engangspassord på sms til registrert telefon". Logg deretter inn med personnummer og engangspassord, og sett nytt passord.
  2. Du må semesterregistrere deg i Studentweb. Der finner du informasjon om lovpålagt semesteravgift og din faktura. NB! Dette er en annen portal enn Søknadsweb, 
  3. Du må selv melde deg opp i det eller de emnene du skal ta. 
 • Du melder deg selv til emner i Studentweb. Fristen for å melde seg til vårens nettbaserte økonomiemner er henholdsvis 5. januar for januarblokk, 1. februar for vårparallell og 1. april for juniblokk (ref. Akademisk kalender for NMBU).

  Du må melde deg opp både til undervisning og vurdering/eksamen i de emner du vil ta. Det er mulig å melde seg opp i mer enn ett emne, inntil 30 studiepoeng, men du har selv ansvar for å sjekke at kursene kan tas parallelt uten undervisnings- eller eksamenskollisjoner. Nærmere info om undervisning og eksamen finner du på de enkelte emnesidene lenket til over. Undervisnings- og eksamenstider finner du i timeplanen.

  Eventuelle spørsmål om opptak kan rettes til opptakskontoret ved NMBU på opptak@nmbu.no.

  Annen nyttig informasjon for NMBU-studenter finner du her.