BUS120 Personlig økonomi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Atle Guttorm Guttormsen

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Emnet gis to ganger per år (høst og vår)

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis to ganger per år; både i høstparallellen og i vårparallellen.

Om dette emnet

Bakgrunnskunnskap

Tidsverdi av penger låne-spare

Økonomiske livsfaser og disposisjoner

 • Livsløpsøkonomi, inntekter og kostnader gjennom livet
  • Inntektsutvikling, famileforøkelse, store barn osv.
 • Hva koster det å leve, familiebudsjett, SIFOs referansebudsjett
 • Strømpriser, lånerenter, bilhold hvor går de store pengene?
 • Sparing, bør vi spare? hvordan bør vi spare?
 • Sparing, bolig, bank, aksjer, obligasjoner, fond
 • Boligøkonomi, boligpriser, kjøp og finansiering av bolig
 • Boliglån, billån, kredittkort og andre lån, nedbetaling av lån
 • Privatøkonomisk risikostyring,
 • Kreditt

Skatt

 • Regler for personbeskatning, en praktisk oversikt
 • Boligskatt
 • Formueskatt
 • Når du driver næring, enkeltmannsforetak/AS/DA (relativt kortfattet)
 • Arv og skatt (ingen arveskatt per idag, kan bli relevant)

Pensjon

 • Grunnleggende forståelse av opptjening av pensjon i folketrygden
 • Tjenestepensjon, privat pensjonssparing og fripoliser
 • Sykepenger
 • Ulike stønader, uføretrygd

Relevante juridiske emner

 • Økonomiske konsekvenser av ekteskap/samboerskap
 • Verge/umyndige/overformynder
 • Kjøpsloven, garantier etc.

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene skal etter å ha fullført emnet:

 • ha grundig kunnskaper og forståelse om privatøkonomiske utfordringer gjennom livet
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle investeringsalternativene aktuelle for den private investor
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle finansieringsalternativene aktuelle for privatpersoner
 • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner
 • ha kunnskaper om og forståelse av hvordan pensjonssystemet er bygget opp

Ferdigheter

Studentene skal etter å ha fullført emnet:

 • ha forståelse for pengers tidsverdi og kunne anvende disse kunnskapene i konkrete problemstillinger for privatøkonomien.
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for finansielle investeringer og kunne anvende kunnskapene med utgangspunkt i konkrete eksempler
 • kunne vurdere risikoen forbundet med finansielle investeringer med utgangspunkt i konkrete eksempler
 • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner samt anvendelse av kunnskapene på konkrete problemstillinger
 • kunne utarbeide en plan for enkeltpersoners økonomi

Generell kompetanse

Studentene skal etter å ha fullført emnet:

 • kunne selvstendig reflektere over forutsetningene og antagelsene bak kriteriene og metode for investering i verdipapirer, banksparing og pensjonssparing.
 • ha innsikt i familieøkonomiske utfordringer som; arv og skatt, husholdnings/personlig- budsjett og helhetlig risikostyring.
 • Digitale forelesninger, øvinger, selvstendig arbeid, gruppearbeid, digitale gjesteforelesninger
 • All informasjon, alle forelesninger og alt pensum vil bli lagt ut på Canvas
 • Vil bli annonsert i Canvas i forkant av undervisningsstart,
 • Mappevurdering.

  Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser
 • Kurset er et "onlinekurs". Studentene bestemmer selv læringstempo.
 • Rent online kurs
 • Emnet overlapper 5 studiepoeng mot BUS120F.
 • GSK