Course code ECN263

ECN263 Matvaremarkeder og politikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Eystein Ystad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:
  • Verdikjeder i matmarkedet: Ulike horisontale og vertikale strukturer, ulike eierskap (samvirke, annet), makt og konkurranse, vertikal koordinering og integrasjon; strategisk posisjonering og konkurransefordeler i matindustrien. 
  • Matsektoren som næringsmiljø: Skalafordeler og samspilleffekter (klyngeeffekter) i matsektoren, marint og jordbruksbasert, innovasjon og innovasjonssystemer. Utviklingen i norsk matsektor, status og utviklingstrekk i lys av internasjonal matvareøkonomi. 
  • Matsektorpolitikk: Samfunnsøkonomisk verdiskaping og konkurranseevne, argumenter for offentlig regulering; Mattrygghet, matvaresikkerhet, handelspolitikk og intellektuelle rettigheter. 
Læringsutbytte:
Studentene kjenner analyseverktøy for struktur, konkurranseforhold og reguleringer i verdikjedene for matvarer, har innsikt i sentral virkemidler for regulering av norsk matsektor (importvern, konkurransepolitikk, markedsordninger), og kan drøfte strategisk posisjonering (markedssegmenter, produktutvikling, merkevarebygging, forretningssystem mm.), og reguleringsbehov i matvaresektoren.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, klassediskusjoner, individuelle litteraturstudier og frivillig kollokviearbeid. 
Læringsstøtte:
Aktiv deltagelse under forelesningene kan antas å ha vesentlig betydning for læringsutbytte. Det samme har selvstendig arbeid med eksempler på mulige eksamensoppgaver, i tillegg til arbeid med oppgitt pensum. Foreleser er tilgjengelig etter forelesninger og kan også kontaktes i forkant av undervisningen og før eksamen.
Pensum:
Pensumoversikt blir tilgjengelig på Canvas innen kursstart. 
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom
Anbefalte forkunnskaper:
ECN260 Landbrukspolitikk
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk fremmøte på samlingene. Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser. 
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
9 samlinger hver på 3 timer.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer