Studieplaner for Master i kjemi

Av KBM

Master i kjemi er et toårig studie som utgjør totalt 120 studiepoeng. 60 av disse studiepoengene er masteroppgaven din (det er også mulig å velge 45- eller 30 sp masteroppgave). 

Studieplan for master i kjemi - oppstart 2023

«MASTER 301» er en obligatorisk aktivitet i august for alle på masterprogrammet i KJEMI. Her får du en innføring i hva det vil si å skrive en masteroppgave. Du får treffe fagmiljøet og får innblikk i forskningen ved KBM. Du bør velge masteroppgave før oppmeldingsfristen til høstparallellen, 1. studieår i mastergraden.

Det er ingen spesifikke obligatoriske emner, studentene velger 60 studiepoeng med emner, hvorav minst 30 er kjemiemner. Minst 30 studiepoeng av emnene i mastergraden må være på masternivå (emnekode på 300-tallet) og maks 30 studiepoeng kan være på videregående bachelornivå (emnekode på 200-tallet). Bacheloremner på 100-nivå kan ikke inngå som en del av mastergraden.

Du velger emner på bakgrunn av masteroppgaven du skal skrive, og planlegger dette sammen med veileder.

Informasjon

Detaljert studieplan og valgfrie emner for Master i kjemi for studieåret 2023/2024

Les mer om master i kjemi

 • Minimum 120 studiepoeng, fordelt på fordypningsemner (rettet mot valg av masteroppgave), valgfrie emner (på 200- eller 300- nivå) og en masteroppgave.

  Spesialpensum kan inngå som del av mastergraden eller være tilknyttet masteroppgaven (valgfritt). 

  Emnevalg i 2-årig mastergrad avhenger av størrelse på masteroppgaven

  Har du masteroppgave på 60 studiepoeng må minimum 30 sp av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 30 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).

  Har du masteroppgave på 30 studiepoeng må minimum 40 sp av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 50 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).

  Emner på 100-nivå kan ikke inngå i mastergraden.

  Kandidater med en ekstern bachelorgrad kan oppleve å få opptak til masterstudiet under forutsetning av at de tar enkelte emner for å dekke manglende forkunnskapskrav. Disse studentene får beskjed om dette ved oppstart, og må ta de manglende emnene som et tillegg til emnene som er obligatoriske for den aktuelle mastergrad. Det vil være rom for de manglende bacheloremnene innenfor de to årene studiet varer. 

Master i Bioteknologi
Master i Bioteknologi Foto: NMBU

Publisert - Oppdatert

Del på