Course code KJB201

KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi og matkjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Vincentius Gerardus Henricus Eijsink
Medvirkende: Fredrik Gjerstad Støpamo, Ole Golten, Bjørge Westereng, Tina Rise Tuveng, Anne Cathrine Bunæs, Tove Gulbrandsen Devold, Irene Comi, Ellen Cathrine Hasle Kokkim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
108
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Studenter som har KJB201 obligatorisk prioriteres.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Laboratoriekurset er bygget opp som følger: Åtte øvelser på ca 6 timer, en øvelse per uke. 

Forelesninger (14 timer).

Skriving av totalt seks journaler på 8 - 15 sider. Utfylling av skjema for de øvrige øvelsene.

Studenter arbeider i grupper på to eller tre.

Kurset gir akademisk (ut)dannelse på høyt nivå og bidrar dermed til å oppnå nærmet hvilket som helst av FNs bærekraftsmål. Kurset er blant annet relatert til matproduksjon (mål 2), ren energi for alle (mål 7 & 13), bioteknologi (mål 8 & 9 & 12), bedre ressurs utnyttelse (mål 13), og forståelse av liv under og over vann (mål 14 & 15).

Læringsutbytte:

KUNNSKAP:

Studentene vil lære om elementære biokjemiske teknikker slik som elektroforese og kromatografi og få en teoretisk innføring i de prinsippene som disse teknikkene er basert på. I tillegg dekker kurset  områder innen matkjemi og anvendt biokjemi. Kurset gir en viss fordypning i deler av KJB200, deriblant enzymkinetikk.

FERDIGHETER:

Studentene vil lære å utføre en rekke laboratorieteknikker, deriblant:

 • Pipettering av småvolumer
 • Elementær spektrofotometri
 • Standardkurver
 • Måling av proteinkonsentrasjon
 • Måling av enzymaktivitet, inkl. enzymkinetikk
 • Kromatografi (rensing) av proteiner
 • Gelelektroforese av proteiner
 • Analyse og bearbeiding av matkomponenter
 • Studier av viskositet og geler.

Bortsett fra tekniske ferdigheter lærer man å kritisk evaluere metoder og egne forskningsresultater.

Journalskriving er en viktig del av kurset og etter å ha fullført kurset skal man være i stand til å rapportere forskningsresultater på en vitenskapelig måte.

Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  

GENERELL KOMPETANSE:

Generelle laboratorieferdigheter - Hvordan jobber man på et laboratorie.

Kritisk evaluering og profesjonell rapportering av metoder og egne forskningsresultater.

Journalskriving.

Arbeidet foregår i grupper og kurset gir dermed trening i å forske i team.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger med innslag av studentaktive læringsformer. Øvelser på laboratoriesaler (med intensiv veiledning). Skriving av journaler. Andre læringsformer, f.eks. hverandrevurdering av labjournaler, kan forekomme.
Læringsstøtte:

Spørretime hver uke. Intensiv veiledning ved journalskriving.

Canvas.

Pensum:

Kompendium skrevet av lærere ved fakultetet, revideres hvert år.

Forelesningsnotater.

Forutsatte forkunnskaper:
 • Generell kjemi tilsvarende KJM100.
 • Biokjemi tilsvarende KJB200 (kan tas samtidig).
Anbefalte forkunnskaper:

Organisk kjemi tilsvarende KJM110.

***Her kunne vi legge til det nye kurset i matkjemi**** (Kan tas samtidig)

Obligatorisk aktivitet:
 • Alle forelesninger som har med laboratorieøvelsene å gjøre (opp til 14 timer).
 • Deltakelse på laboratorieøvelsene.
 • Innlevering av laboratoriejournaler.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 5 år.

Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

Mappevurdering: 1 laboratoriejournal, teller 25 %.

Skriftlig eksamen (2 t) teller 75 %.

Begge deler må være bestått.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser. Intern sensurering av laboratoriejournalene.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 14 t.

Laboratorieøvelser med forberedelse og journaler: 88 t.

Selvstudium: 23 t.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
KJB210
Undervisningstid:

14 timer forelesning.

4-6 timer laboratoriearbeid i 9 uker.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer