Kjemi Master

I tillegg skal studentene velge 60 studiepoeng med emner, derav minimum 30 studiepoeng er på masternivå (300-nivå) og maks 30 studiepoeng kan være på videregående bachelornivå (200-nivå). Bacheloremner på 100-nivå kan ikke inngå som en del av mastergraden.

Du velger emner på bakgrunn av masteroppgaven du skal skrive, og planlegger dette sammen med veileder.

«MASTER 301» innføres som en obligatorisk aktivitet i august 2022 for alle på masterprogrammet i KJEMI. Studentene vil her få innføring i hva det vil si å ta en masteroppgave. Studentene vil treffe fagmiljøet og få en forsmak på forskningen ved KBM, og kan velge masteroppgave før oppmeldingsfristen til høstparallellen.

Master Kjemi, oppstart 2022

Emneoversikt

Emner-år 1

Emner knyttet til valg av masteroppgave (Fordypningsemner/valgemner) tilsvarende 60 sp

 "Master 301" (obligatorisk aktivitet), ikke studiepoenggivende

Emner - år 2

M60-KJEMI- Masteroppgave 

 

Eksempler på emner innne naturstoffkjemi og organisk analyse

KJM310 Kromatografi

KJM312 Naturstoffkjemi

KJM311 Organisk spektroskopi

KJM313 Massespektrometri

Eksempler på emner innen miljøkjemi og uorganisk kjemi

KJM340 Instrumentell uorganisk analyse

KJM350 Radiokjemi

FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi /  FMI310 Miljøgifter og økotoksikologi med semesteroppgave

FMI312 Human miljøkjemi

Generelt anbefalte emner

 

Last ned detaljert studieplan og valgfrie emner for Master i kjemi for studieåret 2021/2022

Klikk her for studieplaner fra tidligere år

Published 20. desember 2021 - 10:18 - Updated 20. desember 2021 - 10:18