Bioinformatikk & anvendt statistikk

Du velger selv om du vil fordype deg i bioinformatikk eller anvendt statistikk. 

  • Bioinformatikk kombinerer matematiske og biologiske fag med fokus på biologiske problemstillinger.
  • Anvendt statistikk vektlegger matematiske/statistiske fag og ser på analysemetoder.

Emneoversikt:

Retning bioinformatikk, oppstart høst 2022

Emner - år 1

BIN310 Utvalgte emner i mikrobiell genomikk eller BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk

STIN300 Statistisk programmering i R

STAT340  Anvendte metoder i statistikk

Masterforberedende
Valgfrie emner (se anbefalte valgfrie emner under)

Emner - år 2

BIN310 Utvalgte emner i mikrobiell genomikk eller BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk

Masteroppgave 30 eller 60 studiepoeng

Anbefalte, valgfrie emner retning Bioinformatikk:

Retning anvendt statistikk, oppstart høst 2022

Emner - år 1

STAT351 Statistisk teori

STIN300 Statistisk programmering i R

STAT340 Anvendte metoder i statistikk

Valgfrie emner (se liste over anbefalte valgfrie emner under)

Emner - år 2

Masteroppgave 30 eller 60 studiepoeng

Anbefalte, valgfrie emner retning Anvendt statistikk:

Andre anbefalte valgfrie emner:

Published 20. desember 2021 - 10:04 - Updated 5. januar 2023 - 9:28