MATH290 Reell analyse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ole Løseth Elvetun, Bjørn Fredrik Nielsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig. Emnet gis ved behov og dersom det er lærerkapasitet.

Forventet arbeidsmengde:Teori (forelesninger og selvstudium): 125 timer. Diskusjonsgrupper, regneøvinger, ukentlige regneoppgaver, forberedelse til eksamen: 125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på aktuelle problemstillinger.

Dette lærer du

Studentene skal lære seg presis bruk av matematiske begreper som er en nødvendig bakgrunn for å forstå matematisk analyse. Etter å ha fullført emnet skal studentene beherske: 1) grunnleggende mengdelære, 2) aksiomatisk beskrivelse av de forskjellige tallsystemene, 3) grunnleggende topologiske begreper som kompakthet, konvergens og uniform konvergens, 4) Riemann-integralet, 5) teori om tall- og funksjonsrekker.
 • Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer
 • Studentene kan kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
 • Pensumlitteratur og hjelpelitteratur
 • MATH111, MATH112, MATH113
 • Skriftlig eksamen.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • De ukentlige regneoppgavene og regneøvingene tilsvarer bacheloroppgaven som en del av emnet for de studentene som følger lektorprogrammet og som har dette som krav i sitt studieprogram.
 • 4 timer forelesninger og 2 timer seminar pr. uke.
 • Realfag