Biologi - master

Biologi - master

Ønsker du å forstå hvordan miljøet og klimaendringene påvirker planter og dyr? Vil du forstå hvordan genene i en organisme virker? En mastergrad i biologi vil gi deg kunnskaper som er sentrale i dagens samfunn og viktige for framtida.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Master i biologi.

Master i biologi.

Foto
Lillian Andersen
Hva blir jeg?
Studiet gjør deg kvalifisert til å bli rådgiver, konsulent eller forsker i privat eller offentlig sektor i Norge og internasjonalt. Med pedagogikk i tillegg kan du bli lektor i videregående skole. Du har også et godt utgangspunkt for å ta en doktorgrad ved NMBU eller andre universiteter.
Hva lærer jeg?

Studiet gir god innsikt i biologiske prosesser og hvordan levende organismer fungerer. Du kan kombinere biologiske basisfag med anvendte fag, arbeide med problemstillinger på generelt nivå og studere planter og dyr. Du setter deg grundig inn i et fagfelt, og studieløpet åpner for at du skal kunne utforme egne undersøkelser. Du lærer å innhente, bearbeide, analysere og tolke resultater. I tillegg lærer du å vurdere og presentere metoder, feilkilder og resultater.

Kort om studiet

Studiet omfatter totalt 120 stp. I løpet av det første året studerer du emner i fagfeltet du vil fordype deg i, samt et metodeemne. Andre året går hovedsakelig med til masteroppgaven (60 stp).

Du kan velge mellom studieretningene plantebiologi, dyrebiologi eller molekylærbiologi og evolusjon. I plantebiologi lærer du hvordan planter fungerer og forholder seg til miljø og klima. I dyrebiologi kan du fokusere på ulike deler av dyrebiologien som ernærings- og treningsfysiologi, entomologi eller adferdsstudier (etologi). I molekylærbiologi og evolusjon lærer du hvordan organismene og evolusjonen fungerer på molekylært nivå.

Endringer i studieretninger kan forekomme.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon m_biol_studieplan_2019_20.pdf151.13 KB