Detaljer om emnet BIO314

BIO314 Fiskens fysiologi og tilpasninger

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2021 .

Emneansvarlige: Øivind Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Emnets innhold:
Kurset gir en detaljert innføring i fiskens fysiologi og spesielle tilpasningene til et liv i vann. Forelesningene dekker basale prosesser som respirasjon og gassutveksling i vann, bevegelse og trykkutjevning, osmoregulering, kardiovaskulære system, sanseorganer og ulike reproduksjonsstrategier. Disse egenskapene belyses ved å sammenlikne med land-levende organismer og dykkende pattedyr. Gruppearbeid og studentpresentasjoner omhandler særegne tilpasninger som karpefisk og oksygenmangel, isfisk uten hemoglobin, oksygenopptak i luft, og fryseresistent fisk.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Ha kunnskap om de anatomiske og fysiologiske særtrekk som gjør fisken tilpasset et liv i vann.
  • Forstå fiskens begrensninger og fordeler ved å leve i vann versus på land.
  • Ha innsikt i hvordan enkelte fiskegrupper gjennom evolusjonen har utviklet særegne morfologiske og funksjonelle egenskaper.  

Ferdigheter:

  • Kunne presentere diskutere viktige forskjeller mellom fisk og landlevende dyr knyttet til ulike fysiske forhold i vann og på land.

Generell kompetanse:

  • Ha innsikt i relevante faglige utfordringer knyttet til velferd hos oppdrettsfisk.
  • Forstå hvilke begrensninger fiskens fysiologi setter for en bærekraftig akvakultur.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og studentpresentasjoner av gruppearbeid på utdelte review-artikler.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Animal Physiology - Adaptation and environment 5th edition, Knut Schmidt-Nielsen.

Utdelte oversikts-artikler

Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen teller 100 %.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer. Gruppearbeid og forberedelse til studentpresentasjon: 5 timer. Selvstudium: 100 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått