BIO327 Fra gen til funksjon i planter

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Åshild Gunilla Ergon, Romulo Sacramento Sobral

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Maks 20 studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

Se den engelske emnebeskrivelsen.

Dette lærer du

Se den engelske emnebeskrivelsen.
 • Forelesninger og gjesteforelesere (20 timer). 5 øvelser (1 bioinformatikk og 4 lab-øvelser, på 4 timer hver)
 • Canvas
 • Pensum vil gjøres tilgjengelig i løpet av semesteret, i form av bok-kapitler og vitenskaplige artikler
 • BIO200, BOT200, BIO244
 • Samlet vurdering.

  Skriftlig 3 timers eksamen i eksamensperioden (multiple choice og langsvarsoppgaver). • Sensor vil godkjenne eksamensoppgavene og bistå i sensureringen
 • Lab-øvelser er obligatoriske
 • 15 timer forelesninger

  5 timer gjesteforelesere

  20 timer praktiske øvelser

  10 timer presentasjoner (20 minutter + 10 minutter diskusjon)

  2 timer eksamen

 • M-PV
 • Realfag