Biologi

Biologi

Master (toårig) Heltid

Master i biologi.

Foto
Lillian Andersen

Ønsker du å forstå hvordan miljøet og klimaendringene påvirker planter og dyr? Vil du forstå hvordan genene i en organisme virker? En mastergrad i biologi vil gi deg kunnskaper som er sentrale i dagens samfunn og viktige for framtida.

Opptakskrav

Tilsvarende en Bachelorgrad i biologi

Søknadsfrist

15. april

Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Studiet omfatter totalt 120 stp. I løpet av det første året studerer du emner i fagfeltet du vil fordype deg i, samt et metodeemne. Andre året går hovedsakelig med til masteroppgaven (60 stp).

Du kan velge mellom studieretningene: 

  • plantebiologi,
  • dyrebiologi eller
  • molekylærbiologi og evolusjon.

I plantebiologi lærer du hvordan planter fungerer og forholder seg til miljø og klima.

I dyrebiologi kan du fokusere på ulike deler av dyrebiologien som dyrefysiologi, adferdsstudier (etologi) eller entomologi der du kan studere samspillet mellom insekter og planter.

I molekylærbiologi og evolusjon lærer du hvordan organismene og evolusjonen fungerer på molekylært nivå.

Detaljert studieplan for master i biologi finnes her: Studieplan

Endringer i studieretninger kan forekomme.

Hva blir du?

Studiet gjør deg kvalifisert til å bli:

  • rådgiver, konsulent eller forsker i privat eller offentlig sektor i Norge og internasjonalt.
  • Med pedagogikk i tillegg kan du bli lektor i videregående skole.
  • Du har også et godt utgangspunkt for å ta en doktorgrad ved NMBU eller andre universiteter.

Hva lærer du?

Studiet gir god innsikt i biologiske prosesser og hvordan levende organismer fungerer. Du kan kombinere biologiske basisfag med anvendte fag, arbeide med problemstillinger på generelt nivå og studere planter og dyr. Du setter deg grundig inn i et fagfelt, og studieløpet åpner for at du skal kunne utforme egne undersøkelser. Du lærer å innhente, bearbeide, analysere og tolke resultater. I tillegg lærer du å vurdere og presentere metoder, feilkilder og resultater.

Noen relevante emner er f.eks:

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende utdanning (med kunnskaper innen biologi eller biologilignende fag tilsvarende 80 studiepoeng). Grunnemner i matematikk og kjemi fra høyere utdanning. Det kreves minimum C i snitt fra bachelorgraden

Biologimasteren kan i stor grad byggast opp etter eigne interesser, og undervegs møter ein mange dyktige, inspirerande og hjelpsame folk. Eg gler meg til å gå inn i arbeidslivet som biolog frå NMBU!

Martine Molland, masterstudent biologi

Oppbygging

Studieplan for master i biologi kull 2021: Studieplan