Course code BUS100

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Annette Alstadsæter
Medvirkende: Åshild Auglænd Johnsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis 1 gang per år, i vårparallellen.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode. Deler av undervisningen er forskningsbasert. Det legges vekt på å bruke aktuelle problemstillinger og eksempler fra media i undervisningen.

Følgende temaer blir behandlet:

Bedriften i samfunnet; Kostnader, inntekter og resultat; Markedsformer og markedstilpasning; Kostnadsfordeling; Kostnadskalkulasjon; Analyser og produksjonsbeslutninger på kort sikt; Pengenes tidsverdi og beslutninger på lang sikt; Enkle investeringsanalyser; Kapitalbehov og finansiering; Finansregnskapet.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten:

 • kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, metoder, problemstillinger og verktøy innenfor økonomistyring.
 • kunnskap om hvilke faktorer bedriften selv kan bestemme over og hvilke faktorer den må ta som gitt, og hvordan dette varierer mellom ulike bedriftstyper og mellom ulike markeder
 • kunnskap om ulike typer kostnader
 • kjennskap til ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon
 • kjennskap til bedriftens beslutningsproblemer på kort sikt
 • kjennskap til finansregnskapet
 • kjennskap til pengenes tidsverdi
 • kjennskap til ulike modeller for bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger

Ferdigheter: 

Etter kurset kan studenten: 

 • gjøre rede for grunnleggende bedriftsøkonomisk terminologi
 • forklare faktorer som påvirker bedriften, både på kort og lang sikt
 • utføre en kostnadsfordeling
 • gjennomføre kostnadskalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetoden, samt å kunne forklare forskjellen på disse metodene
 • forklare og beregne hvordan endringer i aktivitetsnivået vil påvirke inntekter, kostnader og resultat
 • forklare sammenhengen mellom balanse og resultat
 • forklare pengenes nåverdi
 • forklare og gjennomføre enkel prosjektanalyse

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs kan studenten:

 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • formidle sentralt fagstoff
 • reflektere over bedriftens rolle i samfunnet
Læringsaktiviteter:

Forelesninger i auditorium.

Seminargrupper med øvingslærere. Ingen påmelding nødvendig, bare møt opp på den gruppen som passer best.

Læringsstøtte:
Frivillig innleveringsoppgave.
Pensum:

Sending, Aage: Økonomistyring 1. Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1496-9, 2.utgave, 2013.

Sending, Aage: Arbeidshefte til Økonomistyring 1. Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1362-7, 2.utgave, 2013.

+ supplerende materiale som blir lagt ut på kursets hjemmeside.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Ingen obligatoriske aktiviteter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.
Sensor:
Sensor brukes til å diskutere kursopplegg og eksamensoppgavene (tilsynssensor).
Merknader:

Fra og med studieåret 2018/19 gis BUS100 kun om våren. Det er mulig å erstatte BUS100 med INN200 Økonomistyring, som gis om høsten.

Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon, som har fått opptak høsten 2018, eller senere, kan ikke ta BUS100 som del av bachelorgraden.

Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet overlapper 5 studiepoeng mot INN200 Økonomistyring.
Undervisningstid:

2 timer forelesning per uke.

0-2 timer seminar/øving per uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått