Course code BIO100

BIO100 Cellebiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Medvirkende: Hilde Raanaas Kolstad, Øivind Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesningen omfatter følgende emner: 1. Oversikt over grunnleggende kjemiske/fysiske prinsipp med betydning for cellebiologi. 2. Generell oversikt over struktur, funksjon og organisering av en eukaryot celle og dens celleorganeller. 3. Cellemembranens strukturelle oppbygging og dens viktigste oppgaver og funksjoner knyttet til (a) transport over membraner og mellom cellens ulike membransystemer, (b) energiomsetning i mitokondrier og kloroplaster, og (c) signaloverføring/kommunikasjon i og mellom celler, inkluderte signalmolekyler og reseptorer, samt elektrisk signalering. 4. Informasjonsflyt i celler fra DNA til protein syntese. 5. Dynamikken av cellesyklus og celledeling. 6. Cytoskjelettets oppbygging samt funksjoner i cellearkitektur, transport, bevegelse og celledeling.
Læringsutbytte:
Kurset omfatter sentrale aspekter ved cellebiologien. Det bygger på innsikten at egenskapene til liv oppstår når nukleinsyrer og andre molekyler er organisert i en celle omsluttet av plasmamembran. Flercellede organismer senere oppsto fra enkeltceller gjennom spesialisering. Studentene skal først lære de fysiske-kjemiske enheter (atomer, molekyler, makromolekyler) og de strukturelle organisatoriske prinsipper i celler (membraner og organeller). Med denne kunnskapen for hånden, kan studentene forstå hvordan cellene fungerer, hvordan de får energi, transporterer molekyler, kommuniserer med andre celler, og går gjennom ulike tilstander under celledeling. Et viktig læringsresultat er flyten av informasjon fra DNA til protein, og hvordan cellene regulerer disse prosessene. Studentene skal også få innsikt i, og forståelse for forskning ved cellebiologi, som danner kunnskapsgrunnlaget for alle områder av biovitenskapen (ernæring, helse, medisin, økologi, dyre- og plantevitenskap). Totalt sett kurset vil gi studentene muligheten til å forstå biologisk informasjon generelt, som er en viktig ferdighet for livet i det moderne, bio-med-tekno verden.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsning.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og oppgaveløsning. Nettbasert tilbakemelding på innleverte oppgaver. Foreleser kan treffes (kontor eller via Canvas) til bestemte tider som oppgis på forelesningene og på kursets websider.
Pensum:
Life: The Science of Biology (Volume 1, The cell and heredity, 10th edition, 2013)
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag i videregående
Obligatorisk aktivitet:
To (2) sett med obligatoriske oppgaver (mid-term tester). Testene vil bli lastet opp på nettsiden til emnet (Canvas) i løpet av semesteret og må fremsettes innen følgende 2 uker. En tilstrekkelig grad av kunnskap er nødvendig for bestått og deltakelse i eksamen.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen med flervalgsoppgaver teller 100%.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i godkjenning av eksamensoppgaver.
Merknader:
Emnet er under revisjon, det kan komme endringer.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger ca. 35 timer (2-4 timer per uke). Exercises ca. 25 timer. Selvstudium ca. 90 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 35 timer (2-4 timer/uke). Elektroniske midterm tester: lagt ut på nettsiden (Canvas) med en 2-ukers periode for å svare. Anonymiserte resultater blir analysert og diskutert i klassen (4t). Active leraning oppgaver: 1-4 oppgaver per forelesning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått