Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
AOS100-B Bærekraftig lederskap NO 7.5
AOS120 Markedsføring EN 5
AOS121-B Bærekraftig markedsføringsledelse NO 7.5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
AOS229-B Ledelses- og organisasjonspsykologi NO 7.5
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi NO 5
AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter NO 5
AOS235 Praktisk endringsledelse NO 5
AOS236 Bærekraftledelse EN 10
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
AOS238-B Bærekraftige strategier NO 7.5
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
AOS300 Mitt lederskap NO 5
AOS325 Moderne organisasjoner EN 10
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) EN, NO 5
AOS335 Endring i virksomheter NO 10
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner NO 10
AOS340 Kvalitativ metode EN 5
AOS341 Kvantitative metoder NO 5
AOS345 Effektiv skriftlig kommunikasjon NO 5
APL100 Introduksjon til profesjonsstudie i By- og regionplanlegging NO 10
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
APL108 Introduksjon til arealplanlegging NO 10
APL200 Lokal planlegging NO 15
APL230 Planteori EN 10
APL240 Miljø og planlegging, del 1 NO 5
APL241 Miljø og planlegging, del 2 NO 5
APL260 Store europeiske byer EN, NO 5
APL270 Innføring i planlegging av bærekraftig samferdsel EN 5
APL280 Urban sosiologi EN 5
APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring NO 15
APL360 Planlegging for bærekraftige byregioner EN 15
APL380 Environmental Governance for Planning EN 10
AQB250 Bærekraftig akvakultur - avl og genetikk EN 5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
AQN350 Akvakultur ernæring EN 10
AQN351 Bærekraftige fôrråvarer EN 5
AQP211 Produksjonsteknikk i akvakultur EN 10
AQP350 Planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg EN 10
AQQ253 Produktkvalitet Akvakultur EN 5
AQT251 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur EN 5
AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk EN 5
AQX100 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturproduksjon NO 5
AQX110 Akvalabb NO 10
AQX120 Intensiv akvakultur NO 10
AQX201 Fiskehelsebiologi NO 10
AQX250 Genetikk som problemløser for bærekraftig akvakultur EN 5