Course code BIO120

BIO120 Genetikk introduksjonskurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Siri Fjellheim, Simen Rød Sandve
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesningene i genetikk omfatter følgende temaer: Mitose og meiose, Mendelsk genetikk, Variasjon i antall og struktur av kromosomer, Kopling og kromosomkartlegging i eukaryoter, DNA struktur og analyse, DNA replikasjon/syntese, Kromosomstruktur og organisering av DNA sekvenser, Den genetiske koden og transkripsjon, Translasjon og proteiner, Genregulering Genmutasjoner, DNA reparasjonsmekanismer og transposisjonering, Rekombinant DNA teknologi, Bioinformatkk, Kreftgenetikk,  Kvantitativ genetikk, Populasjonsgenetikk, Evolusjonsgenetikk og Konserveringsgenetikk.

Øvelseskurset omfatter demonstrasjoner, regneøvelser og lab forsøk. Målet er at studentene skal få en innføring i genetiske analyser og sentrale molekylærbiologiske lab teknikker.

Læringsutbytte:

Studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse av klassisk genetikk, oppbygging og funksjon av DNA, molekylærgenetikk og evolusjonsmekanismer. De skal oppnå et godt grunnlag for å forstå genetikkens plass i biologien og mulighet for kunne fortsette med alle videregående kurs som omfatter elementer av genetikk som f.eks. molekylærbiologi, bioteknologi, bioinformatikk, genomanalyse, plantevitenskap, husdyravl, planteforedling, utviklingsbiologi og medisin.

Gjennom øvingskurset skal studentene bli fortrolige med grunnleggende genetisk analysemetodikk, og få praktisk erfaring med laboratorieteknikker som benyttes innen genetikk og molekylærbiologi. Videre skal studentene kunne forstå de teoretiske prinsippene bak eksperimentene/øvelsene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger. Øvingene består av regneverksted, oppgavegjennomgang, laboratoriearbeid og øvelser.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og øvinger. Lærerne kan treffes til bestemte tider som oppgis på kursets webside.
Pensum:
Utvalgte kapitler i Klug, Cummings, Spencer and Palladino: Essentials of Genetics, 9.ed., 2016, Pearson/ Prentice Hall, ISBN9780134047799. I tillegg eget laboratoriehefte som legges ut på kursets webside.
Anbefalte forkunnskaper:
Det er en fordel å ha kunnskaper i cellebiologi (BIO100) og mikrobiologi (BIO130). 
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk oppmøte (minst 90%) på øvingene.
Vurderingsordning:
De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som alene gir grunnlag for karakteren i faget. Avsluttende eksamen er flervalgstest. Det skal leveres inn labjournal for øvingene i molekylærgenetikk og innlevering av to sett med regneoppgaver. Disse må være bestått. Minst 90% oppmøte på øvinger for å få godkjent kurset.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av kursopplegg og eksamensoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
300 timer 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Overlapper 100% mot gamle BIO120 (utgått våren 2018) & BIO120 (utgått våren 2018)
Undervisningstid:
Forelesninger: 40 timer. Øvinger 3 timer i uka i 9 uker, tilsammen 27 timer. Selvstudier: 233 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått