Enkeltemner

Dato Hendelse
15/4 Søknadsweb åpner for registrering av søknad
1/6 og ukentlig Svar på søknad i Søknadsweb. Tilbudsbrev sendes ut pr e-post.
2/8 Søkere som har fått tilbud kan aktivere sin brukerkonto, se sjekklisten til høyre
16/8 Semesterstart og start for emner i augustblokk
18/8 Oppmeldingsfrist for emner i augustblokk
1/9 Frist for å søke om studierett for høstsemesteret
2/9 Høstparallellen starter
15/9 Frist for oppmelding til emner i høstparallellen
15/9 Frist for å semesterregistrere seg og betale semesteravgiften

 

Som enkeltemnestudent har du fått studierett for et år. Hvis du ønsker å ta enkeltemner også neste høst, så må du søke om opptak på nytt. Les mer om opptak til enkeltemner her.

 

Published 10. juni 2021 - 12:47 - Updated 4. august 2021 - 10:08