Enkeltemner

Dato Hendelse
1/7 Søknadsweb åpner for registrering av søknad
28/7, deretter ukentlig Svar på søknad i Søknadsweb. Tilbudsbrev sendes ut pr e-post.
2/8 og fortløpende Søkere som har fått tilbud kan aktivere sin brukerkonto, se sjekklisten til høyre
15/8 Semesterstart og start for emner i augustblokk
17/8 Oppmeldingsfrist for emner i augustblokk
1/9 Frist for å søke om studierett for høstsemesteret
6/9 Høstparallellen starter
15/9 Frist for oppmelding til emner i høstparallellen
15/9 Frist for å semesterregistrere seg og betale semesteravgiften

 

Som enkeltemnestudent har du fått studierett for et år. Hvis du ønsker å ta enkeltemner også neste høst, så må du søke om opptak på nytt. Les mer om opptak til enkeltemner her.

 

Published 10. juni 2021 - 12:47 - Updated 6. juli 2022 - 16:37