Studiestart for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NMBU er et ettårig (heltid) eller toårig (deltid) studium som gir deg profesjonskompetanse som lærer. Studiet er samlingsbasert og undervisningen foregår på campus Ås. Her får du en oversikt over hva som skjer i den første samlingen og annen informasjon som det er viktig å vite om før studiestart.

Studiet består av 12 uker med undervisningssamlinger og 60 praksisdager, og skal gjøre deg kvalifisert til å praktisere som lærer i grunnskole og videregående skole (trinn 8-13). For at vi på best mulig måte skal kunne sikre at du utvikler den kompetansen som kreves av en lærer, har studiet obligatorisk oppmøte.

Oppstart uke 33

Første samling starter mandag 14. august kl. 10:15 med fremmøte i TF102 i fløy 3, ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK). Vi følger vanlig undervisningstid denne uken med 10:15-15:30 på mandag og 09:15-15:30 for tirsdag til fredag. I første samling ønsker vi å bli bedre kjent med deg, samtidig som du vil få et innblikk i hva PPU er og hva læreryrket krever. 

Årsplan, timeplan uke 33 og mer praktisk informasjon om studiene er tilgjengelig nederst på denne siden. 

Politiattest

Studiet krever at du legger frem politiattest. Her kan du lese om hvordan du søker om politiattest. Dersom du har merknad på polititattesten må denne leveres til REALTEK så raskt som mulig og senest innen tre uker fra du fikk tilbudet. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, må du levere den så raskt som mulig og senest innen studiestart. Du leverer politiattesten digitalt til NMBU via denne lenken.

 • Ved samskipnadens bokhandel, Boksmia, får du kjøpt litteraturen du skal bruke. Mer informasjon om Boksmia finner du her. Det vil også bli satt av tid i løpet av første samlingsuke til å besøke Boksmia. Pensumlister vil bli lagt ut på Canvas i løpet av den første uken.

 • Dette bør du ha gjort i løpet av første samlingsuke:

  • Registrere deg som student og melde deg opp i emnene du skal ta i løpet av studieåret 2023-2024
  • Opprette en konto med brukernavn og passord for NMBUs digitale løsninger (mer informasjon under)
  • Gjøre deg kjent med NMBUs parkeringsreglement dersom du bruker bil (mer informasjon under)
  • Forsikret deg om hvilke undervisningsfag du er tatt opp til, jamfør informasjon i e-posten du fikk da du fikk tilbud om plass på PPU. Det vil si hvilke fag vi har vurdert at du har formell undervisningskompetanse i.

  Vi legger til rette for at du får gjort alt dette i løpet av samlingen.

 • Studiet innebærer utgifter til semesteravgift, litteratur, kopier av hefter, samt utgifter i forbindelse med en til to samlinger utenom samlingene på Campus Ås. I fobindelse med samlingen i uke 35 vil det gjennomføres en studietur. PPU-studentene på realfag reiser ett sted, og naturbruk/kombinasjon til et annet. Det vil påløpe en egenandel for turen, på om lag 2000-2500 kr for studieturen. Avreise mandag uke 35 kl. 09:00, og vi er tilgange torsdag ca. kl. 18:00.

  De som ikke har mulighet til å reise bort vil få et eget opplegg på Campus Ås. Du vil få mer informasjon om dette i løpet av samlingen i uke 33.

 • NMBU samarbeider med partnerskapsskoler der du kan få praksisopplæring i par. Dersom du ønsker praksisopplæring ved andre skoler enn våre partnerskapsskoler, ber vi deg ta uformell kontakt med den skolen du ønsker praksis ved slik at dette er klart når du starter på PPU. Du kan gjennomføre deler av praksisopplæringen på egen arbeidsplass. Alle praksisplasser må godkjennes av NMBU før praksisen kan starte.

 • På første samling vil vi gjennomgå registrering og betaling av semesteravgift.

 • Læringsplattformen Canvas

  Du får tilgang til alle digitale systemer ved NMUB gjennom samme konto. Trykk her for info om oppretting av brukerkonto.

  NMBU bruker læringsplattformen Canvas. Her legges det ut informasjon fortløpende, og det er viktig at du er kjent med og bruker denne plattformen aktivt gjennom hele studieløpet. Logg deg på Canvas her.

  E-postkonto

  Du vil få en egen NMBU e-postkonto. Logg på eposten her med samme informasjon som i Canvas etter at du har registrert NMBU-kontoen din, som beskrevet over. Som student er du selv ansvarlig for å til en hver tid være orientert om alle beskjedene NMBU sender ut, både på e-post og kunngjøringer i Canvas.

  Studentkort

  For å få studentkort må du først ha aktivert din brukerkonto ved NMBUStudentkortet lages ved hjelp av tjenesten Fotoboks som du finner ved å logge inn på portal.nmbu.no. Du finner brukerveiledning for hvordan du bestiller kort her.

  Bokskap

  Som student har du mulighet til å leie bokskap. Spørsmål rundt bokskap sendes på e-post til teknikum@nmbu.no

 • Vi anbefaler alle PPU-studenter å melde seg inn i Facebook-gruppen PPU og LUR 2023-2024. Her kan du og dine medstudenter utveksle informasjon, diskutere idéer og undervisningsopplegg, oppdatere hverandre på nyheter og spørre hverandre om ting dere lurer på.