Politiattest

Du må levere politiattest dersom du skal begynne på PPU eller Lektorutdanning i realfag. Krav om politiattest er hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler.

 •  1. Logg inn på Studentweb med ditt NMBU-brukernavn og passord. 

  2. Klikk på menyvalget "Mer". 

  3. Velg så "Bestillinger" og klikk på "Politiattest".

  4. Følg instruksene og fullfør bestillingen på politiets nettside. Når du har fullført bestillingen, kan du følge statusen på politiets nettside

  5. Du mottar politiattesten i din digitale postkasse eller per post. Har du ikke åpnet din digitale postkasse ennå kan du gjøre det her.

 • Politiattesten skal leveres digitalt til NMBU ved hjelp av nettskjema.

  Lever din politiattest her.

 • Dersom du ikke har merknader på politiattesten, skal du levere attesten så snart som mulig og senest ved studiestart.

  Dersom du vet at du har merknad på politiattesten, bør du ta kontakt med studieadministrasjonen ved utdanningen med en gang du har fått tilbud om studieplass. Attesten må du levere så raskt som mulig og senest 3 uker etter mottatt tilbud.

  Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når du leverer den.

  Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid å få en politiattest. Bestill derfor politiattesten i god tid.

 • Politiattesten gjelder som hovedregel så lenge du er student ved studiet du er tatt opp til. Men dersom du ikke fullfører på normert tid vil det kreves at du skaffer deg en ny politiattest.

 • Du kan ikke starte i praksisopplæring før politiattesten er levert. Leverer du ikke politiattesten tidsnok risikerer du forsinkelser i studiene dine. Om du ikke leverer politiattest i det hele tatt, blir du utestengt fra praksisopplæring. Da kan du ikke fullføre studiet.

Dersom man har merknad på politiattesten vil saken bli behandlet av klagenemda ved NMBU. De skal ta stilling til om du får mulighet til å gjennomføre studiet. Fakultetet sender en skriftlig vurdering til Klagenemda og du har mulighet til komme med en uttalelse.