Oppbygging av studiet - Lektor i realfag

Studieprogrammet lektorutdanning i realfag ved NMBU er et femårig studium som er bygget opp av totalt 300 studiepoeng (sp):

 • 40 sp Felles obligatoriske bredde-emner
 • 60 sp Emner i profesjonsfag og praksisopplæring
 • 120 sp Emner fra to emegrupper du selv velger (for ditt valgte undervisningsfag 1 og 2).
  Du velger mellom biologi, fysikk, geofag, informatikk, kjemi, matematikk, naturfag og økonomi.
 • 50 sp Fordypningsemner i ditt valgte undervisningsfag 1
 • 30 sp Masteroppgave

Les mer om de ulike emnene i menyen nedenfor.

Godkjente studieplaner finner du nederst.

 • Det enkleste for deg som student vil være å følge en godkjent, fastsatt studieplan for anbefalte kombinasjoner av undervisningsfag 1 og 2. Dersom du ønsker en annen kombinasjon av undervisningsfag 1 og 2 enn hva du finner i studieplanene, kan studieveiledere hjelpe deg med en tilpasset plan.

 • Bredde-emner er obligatoriske og skal gi deg en faglig bredde innen realfag. Noen av bredde-emnene dekkes også via noen emnegrupper. For eksempel dekkes kravet om KJM100 av emnegruppen for kjemi.

  MATH100 Brukerkurs i matematikk 1 10 sp H eller MATH111 Kalkulus 10 sp H eller INF120* Programmering og databehandling 10 sp H
  FYS100 Fysikk og natur 10 sp V eller FYS101 Mekanikk 10 sp V
  STAT100 Statistikk 10 sp V/H eller DAT110 10 sp V
  KJM100 Generell kjemi 10 sp V
  Et biologi-emne fra emnegruppen i biologi 5 sp
  PH100 Exphil eller PHI101 Exphil – seminarversjon 10 sp H/V

  • *Valg av INF120 i stedet for MATH100 eller MATH111 krever forkunnskap R1 eller tilsvarende. De som velger matematikk som sitt undervisningsfag 1 eller 2 må velge MATH111.

  Sterkt anbefalt valgfritt bredde-emne:

  INF120 Programmering 10 sp H

  • Emnet er sterkt abefalt for alle lektorstudenter, ettersom programmering er en sentral del i alle realfag i skolen.
 • Emner i profesjonsfag er emner hvor du lærer om pedagogikk (læren om dannelse og læring) og didaktikk (hvordan undervise for læring).

  Praksisopplæringen i lektorutdanningen i realfag utgjør totalt 100 dager praksis på ungdomsskole og videregående skole. Praksisopplæringen er fordelt over de fire første studieårene.

  Praksisopplæringen starter allerede første studieår med observasjon i grupper, og beveger seg gradvis over til mer selvstendig planlegging og undervisning i løpet av de neste årene.

  Kull 2024 og fremover:

  Les mer om profesjonsfagene og praksisopplæringen her

  Kull 2023 og tidligere:

  PPXP100 Ex.paed 10 sp AUG+JAN (15 dager praksis)
  PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår AUG/H/JAN/V/JUN (10 dager praksis)
  PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår AUG/H/JAN/V/JUN (15 dager praksis)
  PPRA301 Praksisopplæring AUG/H/JAN/V/JUN (60 dager praksis)
  PPFD301 Fagdidaktikk i realfag 25 sp AUG/H/JAN/V/JUN
  PPPE301 Pedagogikk LUR 25 sp AUG/H/JAN/V/JUN

  Retningslinjer for praksisopplæringen

  Retningslinjer for praksisopplæring finner du her

 • Du velger selv hvilke to undervisningsfag du ønsker å få undervisningskompetanse i. For de to undervisningsfagene du velger, følger du deretter en fastsatt emnegruppe. Som eksempel kan du velge matematikk og fysikk som dine to undervisningsfag og følger da emnegruppene til disse to.

  Undervisningsfaget du velger som ditt fag 1 blir ditt hovedfag som du også skal fordype deg ekstra i.

  Undervisningsfagene du kan velge mellom:

  Hver emnegruppe er på 60 sp.

  • Tips: Det kan være lurt å velge matematikk som enten ditt undervisningsfag 1 eller 2 ettersom det er generelt stor etterspørsel etter lærere med matematikkompetanse på skolene.
 • For ditt undervisningsfag 1 må følgende krav for fordypning dekkes:

  • 20 sp fordypningsemner på 200-nivå
  • 30 sp fordypningsemner på 300-nivå (emner på masternivå)

  Fordypningen på 200-nivå gjennomfører du gjerne i ditt 2.-4. studieår.

  Fordypningen på 300-nivå gjennomfører du gjerne på høsten i ditt 5. studieår.

  Se studieplanene nederst og emnegruppene for forslag til anbefalte fordypningsemner på 200- og 300-nivå.

 • Siste semester på studiet skriver du en masteroppgave på 30 sp.

  Du velger selv om du vil skrive en didaktisk masteroppgave eller en disiplinfaglig masteroppgave:

  • Didaktisk masteroppgave: Du skriver en masteroppgave innen undervisning av ditt fag 1.
  • Disiplifaglig masteroppgave: Du skriver en masteroppgave innen fagområdet for ditt fag 1 på lik linje som andre fagspesifikke masterprogramstudenter. For eksempel kan du forske på en problemstilling innen økologi dersom dette er din fordypning i biologi, eller du kan utforske en faglig rettet problemstilling innen fysikk om dette et ditt fag 1 osv.

  Klikk her for å se mer informasjon om valg av masteroppgave på LUR (didaktisk/disiplinfaglig masteroppgave).

  Se også siden for Masteroppgave ved REALTEK for generell masterinformasjon

  OBS: Du bør starte å tenke på om du vil skrive en didaktisk eller disiplinfaglig masteroppgave allerede 2. studieår, slik at du kan planlegge din fordypning i ditt valgte undervisningsfag 1.

 • Med lektorprogrammet sine mange muligheter, kan emnene man tar fort bli fordelt på mange fakulteter. Studieavdelingen har derfor laget studieplaner på 300 studiepoeng som er forhåndsgodkjente. Dette vil si at de er satt opp for å innfri kravene til lektorutdanningen, samtidig som at du minimerer mengden timeplankollisjoner mellom emner. Følgende studieplaner er satt opp for fagkombinasjonene:

  • Biologi og kjemi
  • Biologi og matematikk
  • Kjemi og matematikk
  • Fysikk og matematikk
  • Matematikk og informatikk
  • Matematikk og økonomi

  OBS! Studieplanene kan endres fra år til år. Følg planen for ditt kull:

  Studieplan LUR 2021

  Studieplan LUR 2020

  Tidligere studiehåndbøker for LUR 2016-2018

  Egne kombinasjoner av undervisningsfag 1 og 2 er også tillatt. Du kan selv lage varianter av planene med å bytte ut enkeltemner innenfor rammene som er gitt. Merk da at eventuelle kollisjoner i timeplan kan forekomme. Ta kontakt med studieveileder for råd og veiledning for en tilpasset plan.

Studieløp

Det 5-årige lektorstudiet er bygget opp slik

Profesjonsfag60 sp
Praksisopplæring100 dager
Undervisningsfag 160+20 sp fordypning
Undervisningsfag 260 sp
Bredde- og valgemner*40 sp
Masteremner30 sp
Masteroppgave30 sp
Totalt**300 sp

*Enkelte fagkombinasjoner kan gjøre at summen blir større enn 40 sp

**Enkelte fagkombinasjoner kan gjøre at totalsummen blir større enn 300 sp

Publisert - Oppdatert

Del på