Bachelor i økonomi, ledelse og IT - studiets oppbygging og gjennomføring

Av Studieveileder Handelshøyskolen

Denne planen gjelder for studenter med oppstart høsten 2024.

Se studieplan for tidligere kull her.

Det treårige bachelorstudiet i økonomi, ledelse og IT utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år.

160 studiepoeng er obligatoriske, mens 20 studiepoeng er valgfrie emner. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet.

Obligatoriske emner

Under vises en tabell for når vi anbefaler deg å ta de obligatoriske emnene i studiet. Informasjon om dette, og informasjon om valgfrie emner i programmet, finner du under tabellen med obligatoriske emner nedenfor.

Studieløp for oppstart høsten 2024 (studiepoeng i parentes): 

År 1

Augustblokk

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft (5) 

Høstparallell

BUS101 Bedriftsøkonomiske sammenhenger (5)

ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer

INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling (5)

ECN102 Innføring i matematikk for økonomer (10)*

*Studenter med god forståelse og kunnskaper i Matematikk R1 eller S1 og S2 anbefales å velge MATH100 istdenfor ECN102. Studenter med god forståelse og kunnskaper i matematikk R1 og R2 anbefales å velge MATH121 istedenfor ECN102. Studenter som ønsker å kvalifisere seg til Master i Datavitenskap ved NMBU bør ha R1 og R2 fra før og må velge MATH121.

Januarblokk

AOS130 Innføring i organisasjonsteori (5)

Vårparallell

STAT100 Statistikk (10)

BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse (10)

AOS120 Marketing (5)

År 2

Augustblokk

AOS230 Organisasjons­- og ledelsespsykologi (5)

Høstparallell

BUS220 Finansiering og investering (10)

INF120 Programmering og databehandling (10)

AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode (5)

Vårparallell

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring (10)

ECN101 Economics for Environment and Development (10)

AOS235 Praktisk endringsledelse (5)

Juniblokk

BUS238 Business process simulation (5)

År 3

Høstparallell

PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon (10)

AOS237 Foretaks­strategi (10)

INF230 Datahåndtering og analyse (10)

Vårparallell

Utveksling (30) eller
BUS230 Operasjonsanalyse (10) + valgfrie emner. (20)

Spesialiseringsretning

Vi tilbyr en spesialiseringsretning som gir gode forutsetninger for masterstudier i business analytics. Du kan også velge en valgfri spesialisering. Både spesialiseringsretningen i Business Analytics og valgfri spesialisering dekker det faglige opptakskravet til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom).

Business analytics

Spesialiseringen gir deg gode forkunnskaper til spesialiseringsretningen «Business Analytics» i siviløkonomistudiet (master i økonomi og administrasjon) ved NMBU.  I denne spesialiseringen tar du emner som analyserer forretningsprosesser og legger grunnlag for data-baserte beslutninger og driftsledelse.

Valgfri spesialisering

20 studiepoeng i bachelorstudiet er valgfrie emner, dersom du ikke velger å ta spesialiseringen i Business Analytics. De valgfrie emnene kan være emner som gir fordypning i de økonomisk-administrative fagområdene (bedriftsøkonomi, organisasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag), men du kan også velge emner fra alle fagområder ved NMBU (f.eks. jus, teknologi, realfag, eiendomsfag, innovasjon, miljø, utvikling, skogfag, landbruk, husdyrfag, naturforvaltning, reiseliv og arealplanlegging). Se oversikt over emner ved NMBU og emner ved Handelshøyskolen.

De valgfrie emnene kan også være emner som er avlagt ved et annet studiested i Norge eller utlandet. Hvis du har tatt annen utdanning før du starter på studiet, så kan det innpasses som valgfrie emner i bachelorgraden.

Utveksling

I bachelorprogrammet legges det opp til at du kan reise på utveksling i ett helt semester, våren i det andre eller tredje studieåret. Skal du reise på utveksling i utlandet, så anbefales det å velge valgfri spesialisering og ta de valgfrie emnene i utvekslingsperioden.

En oversikt over utvekslingsavtaler og informasjon om delstudier i utlandet finner du på Studentenes informasjonstorg (SiT) sine nettsider om utveksling ved NMBU.

Innpassing av ekstern utdanning

Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, så kan det innpasses som valgfrie emner i bachelorgraden. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak og startet opp på studiet.

Søknadsskjema om godkjenning av utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg (SiT).

Publisert - Oppdatert

Del på