AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Nicolay Andre Melsæter Worren

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i teorier og metoder innenfor organisasjons- og ledelsespsykologi. Temaer som vil bli dekket inkluderer motivasjon og belønning, læring og erfaringsoverføring i organisasjoner, problemløsning og beslutningsprosesser, personlighet og ledelse, holdninger og organisasjonskultur, arbeidsmiljø, sosiale nettverk, og grupper og team.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Ha kjennskap til de viktigste teoribidragene innen organisasasjonspsykologien.
 • Forstå hvordan empirisk forskning benyttes til å underbygge teorier på fagområdet.
 • Forstå hvordan psykologiske teorier kan bli anvendt til å forbedre produktivitet og velbefinnende i organisasjoner.

Ferdigheter

 • Kunne skille mellom sentrale antagelser knyttet til ulike psykologiske teorier/tilnærminger.
 • Kunne vurdere typiske utfordringer i en kunnskapsorganisasjon (f. eks. knyttet til motivasjon, læring, eller beslutningsprosesser) i lys av psykologiske teorier og prinsipper
 • Kunne identifisere hvilke psykologiske teorier og metoder som kan benyttes for å håndtere typiske utfordringer i moderne kunnskapsorganisasjoner.

Andre undervisningsintensjoner

 • Økt bevissthet knyttet til betydningen av psykologiske aspekter/prosesser i arbeidslivet
 • Økt motivasjon til å lære mer om fagområdet
 • Forelesninger på campus. I forelesningene vil eksempler, oppgaver og små eksperimenter bli benyttet for å vise anvendelse av teori på praktiske problemstillinger. Aktiv deltakelse er forventet.
 • Ingen spesiell utover lærerkontakt.
 • Lærebok eller kompendium (vil bli oppgitt ved oppstart av emnet).
 • Avsluttende skriftlig eksamen på 3,5 timer, teller 100%.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og eksamen.
 • Emnet har obligatorisk aktivitet, som er å delta i et forskningsprosjekt innenfor kognitive psykologi/beslutningsteori. Aktiviteten tar ca. 30 minutter og gjennomføres på nett. Formålet med aktiviteten vil bli beskrevet i en av forelesningene.

  Studenter som har fått godkjent aktivitet i emnet tidligere trenger ikke å gjennomføre den obligatoriske aktiviteten pånytt.

 • Emnet blir undervist av Frida Karine Feyer fra Handelshøyskolen BI. Hun kan kontaktes på e-post: frida.karine.feyer@nmbu.no eller frida.k.feyer@bi.no
 • Ca 40 timer.
 • 5 studiepoeng overlapp mot AOS230F og AOS229-B
 • GSK