Biologi

Biologi

Bachelor 3 år heltid

Foto
NMBU, Jens Emil Asp

Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Antall studieplasser
50
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

E-post: opptak@nmbu.no, 
Tlf: 67 23 01 11

 

Studiet omfatter 180 studiepoeng. Første del av studiet består bl.a. grunnleggende emner i biologi, grunnleggende matematikk, generell kjemi, zoologi, økologi og examen philosophicum. Disse emnene gir en bredde i studiet som du bygger videre på.

Du kan videre spesialisere deg innen forskjellige deler av biologien som dyrebiologi, plantebiologi, mikrobiologi, fysiologi, celle- og molekylærbiologi, genetikk og økologi.

Detaljert studieplan for biologi finnes her: Studieplan

Astrid Braut-Solheim valgte biologi på grunn av den praktiske undervisningen, og synes naturen og genetikken til dyr og planter er veldig spennende. Men noe av det beste med bacheloren i biologi, er at den gir så mange mulige veier å gå videre (video).

Hva blir du?

Du får kompetanse til bl.a

  • Stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner,  i næringslivet og stillinger som forskningstekniker.
  • Med snitt på minimum C fra bachelorgraden kan man kvalifisere til videre masterstudier ved NMBU og andre læresteder. Aktuelle masterstudier ved NMBU er f.eks biologi, økologi, genomvitenskap, bioteknologi, miljø og naturressurser, naturforvaltning, plantevitenskap, husdyrvitenskap, skogfag, naturbasert reiseliv, urbant landbruk og agoøkologi.
  • Tar du pedagogikk i tillegg etter master får du undervisningskompetanse i biologi.

Hva lærer du?

Du lærer hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold. Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer, hvordan gener kan skrus av og på, og hva som påvirker mekanismene.

Du lærer å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet.

Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger.

Noen relevante biologiske emner i bacheloren er f.eks:

 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Å opparbeide seg internasjonal erfaring og nettverk er viktig, og vi oppfordrer alle biologistudenter til å ta et semester i utlandet.  Som biolog kan du jobbe innenfor et bredt fagfelt både nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv. 

Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren.

Mer informasjon om utvekslingsmuligheter for biologi finnes her: Utveksling biologi

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

"Vil du studere biologi ville jeg valgt NMBU! Her er avstanden mellom foreleser og student kort og foreleserne brenner for å gi et godt faglig tilbud til studentene."

Sondre Gretland Harstad, biologistudent

Oppbygging

Studieplan bachelor biologi

Bachelorgraden i biologi er et treårig studium som inneholder grunnleggende obligatoriske emner, biologiske emner og valgfrie emner.

  • I bachelorgraden i biologi er 120/125 studiepoeng er obligatoriske for alle studenter.
  • I tillegg  skal studentene velge minimum 30 studiepoeng biologiske emner i løpet av studiet sitt.
  • De resterende 30 studiepoengene er valgfrie emner, hvor studentene står fritt til å velge ytterlige biologiske emner eller emner fra andre fagområder.