Course code ECOL200

ECOL200 Generell økologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Erik Trond Aschehoug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet gir innsikt i organismenes forhold til hverandre og deres omgivelser både på individ, populasjons, samfunns- og økosystem nivå. Ved fullført kvalifikasjon vil studentene ha oppnådd evnen til å bidra i faglige diskusjoner rundt økologi-relaterte temaer, samt engasjere seg i økologifaget som forskere, naturforvaltere og politikkinteresserte borgere.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene har forståelse for teoretisk og empirisk økologi. God kunnskap om ulike prosesser innen økologi som f.eks. naturlig seleksjon, populasjonsdynamikk, samfunnsøkologi, trofiske interaksjoner, biogeografi, samt menneskenes påvirkning på økosystem.

Ferdigheter:

Etter å ha tatt dette emnet, vil studentene ha oppnådd gode ferdigheter innen:

  • lese og tolke vitenskapelige figurer og grafer
  • teste økologi-relaterte ideer og hypoteser ved hjelp av grunnleggende forskningsmetoder/eksperimenter
  • tenke kritisk om vitenskapelig forskning innen økologiens fagområde.

Generell kompetanse:

Emnet gir god innsikt i de teoretiske, praktiske og matematiske aspektene rundt økologi, samt menneskenes påvirkning på økosystem. Denne kompetansen vil gi studentene et godt grunnlag for videre arbeid innen økologi og naturforvaltning samt evnen til å engasjere seg i samfunnsdebatter rundt politiske handlinger som påvirker økosystemer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og gruppediskusjoner.
Læringsstøtte:
Kommunikasjon under forelesninger og gruppediskusjoner to ganger i uken.
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales at studentene har tatt MATH100, BOT100 og ZOOL100. Allikevel, er emnet åpent for motiverte studenter med grunnleggende kunnskap om biologi/økologi og den naturlige verden.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på samarbeidsoppgaver.
Vurderingsordning:

Mappevurdering som består av tre, to-timer skriftlig oppgaver og som gjennomføres i undervisningsperioden.

Studenter som ønsker å ta emnet på nytt må gjennomføre begge obligatoriske aktiviteter og mappevurdering for å få karakter i emnet.

Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har erfaring av fagets nivå ved NMBU så vel som ved andre nasjonale læresteder.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturerte læringsaktiviteter: 80 timer. Egeninnsats/selvstudium: ca 170 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 timer pr uke i 13 uker. Kollokvier: 4 timer pr uke i 13 uker.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått