Course code ECOL100

ECOL100 Grunnleggende økologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Gustaf Mikael Olsson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Dette emnet introduserer bachelorstudenter til de grunnleggende prinsippene innen økologi. Emnet utforsker en rekke sentrale temaer i økologi, for eksempel evolusjon og naturlig seleksjon, biogeografi, livshistoriestrategier og interaksjoner mellom organismer og deres miljø. Dette emnet er egnet for alle studenter som søker karriereveier som krever en grunnleggende forståelse av økologiske prinsipper og funksjoner, samt tjenestene økosystemene gir mennesker. Vellykkede deltakere vil få et viktig grunnlag for videre, mer avanserte studier i økologi.
Læringsutbytte:

Læringsutbytte:

Vellykkede kandidater vil ha konseptuell og grunnleggende kunnskap om en rekke økologiske temaer:

  • Evolusjon og naturlig seleksjon
  • Biogeografi
  • Livshistoriestrategier
  • Interaksjoner mellom organismer (konkurranse, predasjon, mutualisme og reproduksjon)
  • Interaksjoner mellom organismer og deres miljø
  • Populasjonsdynamikk, økologiske samfunn og næringskjeder
  • Forandring over tid (suksesjon)
  • Økologiske prosesser og tjenester
  • Landskaps- og restaureringsøkologi.

Ferdigheter:

Vellykkede studenten har  tilegnet seg følgende ferdigheter:

- Kan kritisk vurdere og henvise til et bredt skala av økologiske teorier

- Kan reflektere over økologiske problemstillinger og utfordringer

- Kan gjenkjenne, identifisere og anvende generell økologisk teori basert på vitenskapelige eksempler.

Generell kompetanse:

Kandidater vil oppnå eller forbedre generell kompetanse angående:

- Innsikt i vitenskapelig teori, problemstillinger og utfordringer

- Formidling av vitenskapelig teori til andre

- Utveksle personlige synspunkter (basert på vitenskapelig teori) med andre innenfor og utenfor samme studieretning.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
Studentene kan ta kontakt med læreren når de har spørsmål.
Pensum:
Hestmark, G. 2018. Hva er ØKOLOGI. Universitetsforlaget, og utvalgt tilleggsstoff. 
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen som varer 3 timer (flervalgsoppgaver).
Sensor:
Sensor brukes til å godkjenne eksamenspørsmål.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 25 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til undervisning og lesing: ca. 100 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 25 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått