ECOL100 Grunnleggende økologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Ronny Steen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning: ca. 25 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til undervisning og lesing: ca. 100 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Emnet omhandler hvordan organismer lever, hvordan de tilpasser seg miljøet gjennom evolusjonære prosesser, og hvordan de samhandler med andre organismer og det fysiske miljøet. Grunnleggende konsepter innen økologi blir presentert, inkludert evolusjon og naturlig seleksjon, interaksjoner mellom organismer (konkurranse, predasjon og mutualisme) og deres miljø, populasjonsdynamikk, økologiske samfunn og næringskjeder, forandring over tid (suksesjon), økologiske prosesser og bevaring.

Emnet vil belyse fem nivåer: organismer, populasjoner, samfunn, økosystemer og biosfæren.

Dette lærer du

Kunnskap:

- Kandidaten skal ha grunnleggende innsikt i hvordan planter og dyr påvirker hverandre og miljøet de lever i (med utgangspunkt i fem nivåer: organismer, populasjoner, samfunn, økosystemer og biosfæren).

Ferdigheter:

- Kandidaten skal kunne tolke interaksjoner mellom organismer og deres miljø, og identifisere faktorer som påvirker økosystemets struktur og funksjon.

Generell kompetanse:

- Se verdien av økologiske sammenhenger og viktigheten av bærekraftig utvikling.

- Ha kjennskap til vitenskapelige konsepter (teori, problemstillinger og utfordringer), som kan brukes på tvers av en rekke vitenskapelige disipliner.

- Ha personlige, forskningsbaserte synspunkter om økologi, noe som er viktig for å kunne løse problemer gjennom evidensbasert kunnskap.

  • Forelesninger, undervisningsvideoer, oppgaver og diskusjonsspørsmål.
  • Studentene kan ta kontakt med læreren når de har spørsmål.
  • Hestmark, G. 2018. Hva er ØKOLOGI. Universitetsforlaget, og utvalgt tilleggsstoff.
  • Skriftlig eksamen som varer 3 timer (flervalgsoppgaver) i Wiseflow.

    Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
  • Sensor brukes til å godkjenne eksamensspørsmål og fastsette poeng for karaktergrenser.
  • Forelesninger: ca 25 timer.
  • GSK