Course code ECOL100

ECOL100 Grunnleggende økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kari Klanderud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette emnet introduserer bachelorstudenter til de grunnleggende prinsippene innen økologi. Emnet utforsker en rekke sentrale temaer i økologi, for eksempel evolusjon og naturlig seleksjon, biogeografi, livshistoriestrategier og interaksjoner mellom organismer og deres miljø. Dette emnet er egnet for alle studenter som søker karriereveier som krever en grunnleggende forståelse av økologiske prinsipper og funksjoner, samt tjenestene økosystemene gir mennesker. Vellykkede deltakere vil få et viktig grunnlag for videre, mer avanserte studier i økologi.
Læringsutbytte:

Læringsutbytte:

Studentene vil ha en konseptuell og grunnleggende kunnskap om en rekke økologiske temaer:

  • Evolusjon og naturlig seleksjon
  • Biogeografi
  • Livshistoriestrategier
  • Interaksjoner mellom organismer (konkurranse, predasjon, mutualisme og reproduksjon)
  • Interaksjoner mellom organismer og deres miljø
  • Populasjonsdynamikk, økologiske samfunn og næringskjeder
  • Forandring over tid (suksesjon)
  • Økologiske prosesser og tjenester
  • Landskaps- og restaureringsøkologi.

Ferdigheter:

Studentene skal ha tilegnet seg følgende ferdigheter:

- Kan kritisk vurdere og henvise til et bredt skala av økologiske teorier

- Kan reflektere over økologiske problemstillinger og utfordringer

- Kan gjenkjenne, identifisere og anvende generell økologisk teori basert på vitenskapelige eksempler.

Generell kompetanse:

Studentene vil oppnå eller forbedre generell kompetanse angående:

- Innsikt i vitenskapelig teori, problemstillinger og utfordringer

- Formidling av vitenskapelig teori til andre

- Utveksle personlige synspunkter (basert på vitenskapelig teori) med andre innenfor og utenfor samme studieretning.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og diskusjonsspørsmål.
Læringsstøtte:
Studentene kan ta kontakt med læreren når de har spørsmål.
Pensum:
Hestmark, G. 2018. Hva er ØKOLOGI. Universitetsforlaget, og utvalgt tilleggsstoff. 
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen som varer 3 timer (flervalgsoppgaver).
Sensor:
Sensor brukes til å godkjenne eksamensspørsmål og fastsette poeng for karaktergrenser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 25 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til undervisning og lesing: ca. 100 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 25 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer