Biologi

Biologi

Bachelor 3 år heltid

Montering av billekasser.

Foto
Håkon Sparre

Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Studiestart:

Velkommen til studiestart 10. august

Søknadsfrist:

15. april 

Antall studieplasser
35
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

E-post: opptak@nmbu.no, 
Tlf: 67 23 01 11

 

Studiet omfatter 180 studiepoeng. Første del av studiet består bl.a. grunnleggende emner i biologi, grunnleggende matematikk, generell kjemi, zoologi, økologi og examen philosophicum. Disse emnene gir en bredde i studiet som du bygger videre på.

Du kan videre spesialisere deg innen forskjellige deler av biologien som dyrebiologi, plantebiologi, mikrobiologi, fysiologi, celle- og molekylærbiologi, genetikk og økologi.

Detaljert studieplan for biologi finnes her: Studieplan

 

Hva blir du?

Du får kompetanse til bl.a

  • Stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og i næringslivet.
  • Med snitt på C fra bachelorgraden kan man kvalifisere til videre masterstudier ved NMBU og andre læresteder. Aktuelle masterstudier ved NMBU er f.eks biologi, økologi, bioteknologi, miljø og naturressurser, naturforvaltning, plantevitenskap og husdyrvitenskap.
  • Tar du pedagogikk i tillegg etter master får du undervisningskompetanse i biologi.

Hva lærer du?

Du lærer hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold. Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer, hvordan gener kan skrus av og på, og hva som påvirker mekanismene.

Du lærer å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet.

Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger.

Noen relevante biologiske emner i bacheloren er f.eks:

 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Å opparbeide seg internasjonal erfaring og nettverk er viktig, og vi oppfordrer alle biologistudenter til å ta et semester i utlandet.  Som biolog kan du jobbe innenfor et bredt fagfelt både nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv. 

Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren.

Mer informasjon om utvekslingsmuligheter for biologi finnes her: Utveksling biologi

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Med et utrolig bra studentmiljø og gode muligheter for å velge fag etter interesse er Ås et fantastisk bra sted å lære mer om biologi og samtidig ha det gøy på veien. Anbefales!

Rebekka Ween, biologistudent

Oppbygging