Biologi

Bachelor / Biologi

Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2017
Lær for eksempel om de små hjelperne som overfører blomsterstøv til arret på en blomst.

Lær for eksempel om de små hjelperne som overfører blomsterstøv til arret på en blomst.

Foto
Håkon Sparre
Hva blir du?
Du får kompetanse til stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og i næringslivet. Med C i snitt er du kvalifisert til flere masterprogram ved NMBU og andre læresteder. Tar du pedagogikk i tillegg får du undervisningskompetanse i biologi.
Hva lærer du?

Du lærer om hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold. Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer, hvordan gener kan skrus av og på, og hva som påvirker mekanismene.

Du lærer å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologisk og økologiske problemstillinger.

Kort om studiet

Studiet omfatter 180 studiepoeng. Første del av studiet består bl.a. grunnleggende emner i biologi, grunnleggende matematikk, generell kjemi, zoologi, økologi og examen philosophicum. Disse emnene gir en bredde i studiet som du bygger videre på. Du kan videre spesialisere deg innen forskjellige deler av biologien som dyrebiologi, plantebiologi, mikrobiologi, fysiologi, celle- og molekylærbiologi, genetikk og økologi.

Aktuelle masterstudier ved NMBU er biologi, økologi, bioteknologi, miljø og naturressurser, naturforvaltning og plantevitenskap.

Bachelorprogrammet har 2 studieretninger høsten 2017.

Studieretning Økologi, evolusjon og biodiversitet:
• Obligatoriske emner i økologi og genetisk grunnlag for biodiversitet
• Betingete valgfrie emner i botanikk, økologi, zoologi

Studieretning Fysiologi, celle- og molekylærbiologi:
• Obligatoriske emner i organisk kjemi, biokjemi og molekylærbiologi
• Betinget valgfrie emner innen planter, dyr eller mikrobiologi

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon b_biol_var2017_18.pdf354.6 KB