Biologi

Bachelor / Biologi

Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2018
Lær for eksempel om de små hjelperne som overfører blomsterstøv til arret på en blomst.

Lær for eksempel om de små hjelperne som overfører blomsterstøv til arret på en blomst.

Foto
Håkon Sparre
Hva blir du?
Du får kompetanse til stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner og i næringslivet. Med C i snitt er du kvalifisert til flere masterprogram ved NMBU og andre læresteder. Tar du pedagogikk i tillegg etter master får du undervisningskompetanse i biologi.
Hva lærer du?

Du lærer om hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold. Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer, hvordan gener kan skrus av og på, og hva som påvirker mekanismene.

Du lærer å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologisk og økologiske problemstillinger.

Kort om studiet

Studiet omfatter 180 studiepoeng. Første del av studiet består bl.a. grunnleggende emner i biologi, grunnleggende matematikk, generell kjemi, zoologi, økologi og examen philosophicum. Disse emnene gir en bredde i studiet som du bygger videre på. Du kan videre spesialisere deg innen forskjellige deler av biologien som dyrebiologi, plantebiologi, mikrobiologi, fysiologi, celle- og molekylærbiologi, genetikk og økologi.

Aktuelle masterstudier ved NMBU er f.eks biologi, økologi, bioteknologi, miljø og naturressurser, naturforvaltning og plantevitenskap.

Bachelorprogrammet har 2 studieretninger høsten 2017.

Studieretning Økologi, evolusjon og biodiversitet:
• Obligatoriske emner i økologi og genetisk grunnlag for biodiversitet
• Betingete valgfrie emner i botanikk, økologi, zoologi

Studieretning Fysiologi, celle- og molekylærbiologi:
• Obligatoriske emner i organisk kjemi, biokjemi og molekylærbiologi
• Betinget valgfrie emner innen planter, dyr eller mikrobiologi

Utvekslingsmuligheter biologi

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon b_biol_var2017_18.pdf354.6 KB
Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2017 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Brukerkurs i matematikk 10 Minst en av
Kalkulus 1 10 Minst en av
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Generell zoologi 5 Obligatorisk emne
Innføringsemne i biologi 5 Obligatorisk emne
Cellebiologi 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Fysiologi, celle- og molekylærbiologi
Emne Sp
Hestens etologi 5 10 sp
Insekter og edderkoppdyr 5 10 sp
Avl på hest 5 10 sp
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Grunnleggende økologi 5 Obligatorisk emne
Plantediversitet 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Fysiologi, celle- og molekylærbiologi
Emne Sp
Generell husdyravl 10 10 sp
Organisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Grunnleggende plantefysiologi 5 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Fysiologi, celle- og molekylærbiologi
Emne Sp
Laboratoriekurs i biokjemi 5 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi II 10 Obligatorisk emne
Biokjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Økologi, evolusjon og biodiversitet
Emne Sp
Generell økologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Øvingsemne i genetikk 5 Obligatorisk emne
Genetikk introduksjonskurs 5 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Fysiologi, celle- og molekylærbiologi
Emne Sp
Videregående entomologi 10 10 sp
Husdyretologi og dyrevelferd 10 10 sp
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Plantefysiologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Økologi, evolusjon og biodiversitet
Emne Sp
Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 Minst en av
Molekylærbiologi 10 Minst en av B

Semester: vår

Studieretning: Fysiologi, celle- og molekylærbiologi
Emne Sp
Etologi hos hund og katt 5 10 sp
Generell ernæring 10 10 sp
Atferdsøkologi 10 10 sp
Virveldyr 10 10 sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Økologi, evolusjon og biodiversitet
Emne Sp
Populasjonsgenetikk og molekylær økologi 5 Minst en av
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av B
Økologisk fordypningsoppgave 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysiologi 10 Obligatorisk emne
Evolusjonsbiologi 10 Obligatorisk emne