Om KBM

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er underlagt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, og holder til i Bioteknologibygningen og Meieribygningen (se kart over Campus Ås). Resepsjonen finner du i 1. etasje i Bioteknologibygningen.

 

Ledelse
KBMs ledelse består foruten dekan Ågot Aakra av:

Bredt fagmiljø
KBM representerer et bredt fagmiljø innen de grunnleggende naturvitenskaplige fag samt anvendelser av disse mot mat, bioteknologi og miljø. 

KBM har som mål å styrke sin posisjon og har en rekke samarbeidspartnere blant øvrige fakulteter på NMBU og Campus Ås, i Norge forøvrig og internasjonalt gjennom ulike prosjekter.

Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen følgende fagområder: kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genetikk, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Her kan du lese mer om forskningsgruppene ved KBM.

Studietilbud
Fakultetet tilbyr bachelorprogrammene kjemi, matvitenskap og bioteknologi, samt masterprogrammene matvitenskap, kjemi, bioteknologi, bioinformatikk og anvendt statistikk. I tillegg tilbys en femårig master i teknologi med spesialisering innen kjemi og bioteknologi (siv. ing.) Her kan du lese mer om vårt studietilbud.

Published 1. February 2008 - 12:00 - Updated 7. august 2020 - 11:43