Om KBM

Om KBM 

Ved KBM arbeider vi med utdanning, forskning og innovasjon innenfor flere områder:

 • Biokjemi
 • Biostatistikk og -informatikk
 • Bioteknologi
 • Kjemi
 • Matvitenskap og ernæring
 • Mikrobiologi

Studier for fremtiden

Fagområdene gjenspeiles i studieprogrammene våre

Fakultetet tilbyr bachelorprogrammene kjemi, matvitenskap og bioteknologi, samt de toårige masterprogrammene kjemi, bioteknologi, bioinformatikk og anvendt statistikk. I tillegg tilbys femårige masterprogammer i teknologi med spesialisering innen kjemi og bioteknologi (siv. ing.), og i matvitenskap og ernæring.   

Samtidig har KBM ansvar for utdanning innenfor flere grunnleggende fag ved NMBU, som kjemi, statistikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylær biologi. Dette betyr at en stor del av NMBUs studentmasse deltar i undervisning som KBM har ansvar for. 

Studentene våre er tett koblet på forskningen ved fakultetet.  

Solide fagmiljøer

KBM er kjent for å ha en sterk kultur for forskning og for å delta i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen anvendt og grunnforskning. 

Ved fakultetet finnes 11 forskningsgrupper, som igjen er involvert i mange ulike prosjekter. Mange av forskergruppene samarbeider tett med hverandre, andre NMBU-fakulteter, næringslivet og andre fagmiljøer ved for eksempel NIBIO, Nofima, UiO, NTNU og Sintef. 

I samarbeid med Nofima huser vi også Matpiloten - Norges største forskningsfabrikk for mat. Her har vi lokaler og utstyr for forskning, innovasjon og undervisning innen bærekraftig matproduksjon, én av de største utfordringene for å nå FNs bærekraftsmål.   

Ledelse

KBMs ledelse består av dekan Sigrid Gåseidnes, fakultetsstyret, forskningsutvalget og studieutvalget.

Fakultetsstyret ved KBM

Følgende styre er oppnevnt fra 01.08.21 med funksjonsperiode på 4 år (gjelder ikke midlertidig ansatte og studentrepresentanter):

Styremedlemmer

Sigrid Gåseidnes, dekan ved KBM er sekretær for fakultetsstyret

Vararepresentanter

 • Harald Carlsen - professor KBM
 • Åsa Frostegård - professor KBM
 • Morten Skaugen - Senioringeniør KBM
 • Arne Smalås, dekan, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT
 • Arnfinn Sundsfjord, professor, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT
 • Deborah H. Oughton, Professor, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
 • Amanda Votvik, stipendiat KBM (til 31.07.22)
 • Jeremiah Paul Joseph, student KBM (til 31.12.22)

Forskningsutvalget ved KBM

Forskningsutvalget (FU) ved KBM er oppnevnt fra 01.08.19 med følgende medlemmer:

Studieutvalget ved KBM

Studieutvalget (SU) ved KBM er oppnevnt fra 01.08.19 med følgende medlemmer:

Obervatører: Janne Beate Utåker, Heidi Rudi, Trine Øye Isaksen, Simon Gustafson Bruerberg og Ellen Skuterud (som studieveiledere)

 

Published 1. February 2008 - 12:00 - Updated 8. mars 2022 - 13:33