Forskrifter og retningslinjer - NMBU

Midlertidig forskrift 2021/2022

Forskrifter ved NMBU

Instruks og veiledning for avvikling av eksamen og delprøve

Retningslinjer for fritak grunnet helligdager

Retningslinjer for gradsoppgave og videreutdanning

Rutiner for klage ved eksamen

Retningslinjer klagenemnda

Karakterbeskrivelser

Lover og forskrifter fastsatt av KD

 

Published 22. august 2019 - 8:29 - Updated 15. February 2022 - 11:38