Forskrifter og retningslinjer - NMBU

Forskrifter ved NMBU

Forskrift om studier ved NMBU (studieforskriften)

Opphevet 14. mars 2023 

Forskrift om Ph.d, dr. philos og privatist

Instruks og veiledning for avvikling av eksamen og delprøve

Retningslinjer for fritak grunnet helligdager

Retningslinjer for gradsoppgave og videreutdanning

Rutiner for klage ved eksamen

Retningslinjer klagenemnda

Karakterbeskrivelser

Lover og forskrifter fastsatt av KD

 

Published 22. august 2019 - 8:29 - Updated 22. mars 2023 - 13:22