Brage

Brage er et åpent digitalt institusjonelt arkiv for faglig og forskningsrelatert materiale ved NMBU.

Brage

Brage - NMBUs Open Research Archive
I Brage egenarkiveres vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger, masteroppgaver og annet materiale. Alt innhold ligger åpent tilgjengelig i fulltekst på Internett (Open Access). Hovedhensikten med universitetets vitenarkiv er å gjøre NMBUs produksjon mer synlig internasjonalt og tilgjengelig for alle i henhold til nye retningslinjer fra blant andre Norges forskningsråd.
Mer informasjon om Brage

Masteroppgaver
Alle studenter ved NMBU skal fra 3. mai 2010 levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven i Brage. Alle godkjente masteroppgaver blir gjort tilgjengelig så snart de er frigitt for publisering.
Mer informasjon for masterstudenter

Doktorgradsavhandlinger
Ph.d.-kandidaten skal innen avtalt frist levere avhandlingen til fakultetet og søke om å få den bedømt.
Følgende skal leveres, til fakultetet:

  • 5 innbundne/heftede eksemplarer av avhandlingen
  • Elektronisk versjon av avhandlingen i Brage, se hvordan du laster opp her .
  • Kvittering for innlevering i Brage
  • Innleveringsskjema - Doktorgradsavhandling (SKJEMA 4.2), med signatur fra hovedveileder som bekreftelse på at avhandlingen kan leveres for bedømmelse.

For rutiner og mer informasjon om doktorgradsavhandlinger: Se informasjon om avslutning på denne siden.

Tilgang til Brage
Brage er tilgjengelig her

NORA og Google
NMBUs elektroniske publiseringsarkiv er et av stadig flere institusjonelle arkiv som etableres verden over. I Norge er alle de aktuelle arkivene søkbare i det nasjonale søkesystemet NORA. Publikasjonene i Brage vil også bli synlige i internasjonale søketjenester som for eksempel Google Scholar og Google.

Publisering og rettigheter

Brage gjør forskningsresultatene ved NMBU tilgjengelige for verden. Dette betyr ikke at Brage konkurrerer med forlagene om å publisere. Artikler som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, kan som regel egenarkiveres i Brage. Dette gjelder også om man som forfatter overdrar rettigheter til et forlag i forbindelse med publisering av en artikkel. De fleste forlag tillater en slik egenarkivering (deponering) i forfatterens institusjonsarkiv.  Man kan vanligvis ikke egenarkivere den endelige versjon av artiklene (forlagets pdf). Det er derfor viktig at du som forfatter tar vare på siste versjon av dine artikler etter fagfellevurdering men før trykking.

Published 13. April 2010 - 15:00 - Updated 6. April 2017 - 15:01