Brage

Brage er et åpent digitalt institusjonelt arkiv for faglig og forskningsrelatert materiale ved NMBU.

Brage

Brage - NMBUs Open Research Archive
I Brage egenarkiveres vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger, masteroppgaver og annet materiale. Alt innhold ligger åpent tilgjengelig i fulltekst på Internett (Open Access). Hovedhensikten med universitetets vitenarkiv er å gjøre NMBUs produksjon mer synlig internasjonalt og tilgjengelig for alle i henhold til nye retningslinjer fra blant andre Norges forskningsråd.
Mer informasjon om Brage

Masteroppgaver
Alle studenter ved NMBU skal fra 3. mai 2010 levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven i Brage. Alle godkjente masteroppgaver blir gjort tilgjengelig så snart de er frigitt for publisering.
Mer informasjon for masterstudenter

Doktorgradsavhandlinger
Doktorgradsavhandlinger skal leveres elektronisk i tillegg til papireksemplar, men det er valgfritt om avhandlingen skal gjøres tilgjengelig.
• Mer informasjon om doktorgradsavhandlinger

Tilgang til Brage
Brage er tilgjengelig her

NORA og Google
NMBUs elektroniske publiseringsarkiv er et av stadig flere institusjonelle arkiv som etableres verden over. I Norge er alle de aktuelle arkivene søkbare i det nasjonale søkesystemet NORA. Publikasjonene i Brage vil også bli synlige i internasjonale søketjenester som for eksempel Google Scholar og Google.

Published 13. April 2010 - 15:00 - Updated 20. januar 2016 - 12:05