Brage

Hva er Brage?

Brage er NMBUs digitale fulltekstarkiv, som inneholder vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger, masteroppgaver og annet materiale produsert av ansatte og studenter ved NMBU. Alt innhold ligger åpent tilgjengelig i fulltekst på Internett (Open Access). Arkivet høstes av søketjenester som for eksempel Google og det norske arkivet NORA, som inneholder materialet fra de fleste norske utdanningsinstitusjoner.  

Offentliggjøring i Brage 

Masteroppgaver

Alle masterstudenter ved NMBU leverer den elektroniske versjonen av masteroppgaven i WISEflow. Alle godkjente oppgaver blir gjort tilgjengelig så snart de er frigitt for publisering.

Informasjon for masterstudenter

Studentoppgaver - Veterinærhøgskolen

Studenter på Veterinærhøgskolen skal levere elektronisk versjon av den ferdig sensurerte oppgaven til NMBUs digitale arkiv Brage. Dette gjelder bacheloroppgaver, fordypningsoppgaver og forskerlinjeoppgaver. Oppgaven skal lastes inn i Brage – selv om du klausulerer oppgaven din.

Informasjon fra Studieavdelingen:  

Innlevering av tidligere oppgaver
Studenter som har sluttet ved NMBU kan ta kontakt med Brage-gruppen for publisering av tidligere innleverte oppgaver.

Doktorgradsavhandlinger

Ph.d.-kandidaten følger frister for innlevering og rutiner knyttet til avslutningsfasen av utdanningen. Den endelige avhandlingsfilen (med omslag) som trykkeriet sender til trykking skal ph.d.-kandidaten selv laste inn i Brage før disputas, samt sørge for at fakultetet også mottar filen.

Rutiner og informasjon om doktorgradsavhandlinger beskrives under Avslutning.

Publisering og rettigheter 

Artikler som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, kan i en del tilfeller egenarkiveres i Brage. Dette gjelder også om man som forfatter overdrar rettigheter til et forlag i forbindelse med publisering av en artikkel. De fleste forlag tillater en slik arkivering (deponering) i forfatterens institusjonsarkiv. Man kan vanligvis ikke arkivere den endelige versjon av artiklene (forlagets pdf). Det er derfor viktig at du som forfatter tar vare på siste versjon av dine artikler etter fagfellevurdering, men før trykking.

Published 13. April 2010 - 15:00 - Updated 20. januar 2023 - 11:21