Brage

Brage er NMBUs institusjonelle åpne vitenarkiv. I Brage kan du søke og registrere fag- og forskningsmateriale. Den elektroniske publiseringen skjer først etter godkjenning. Se under for de forskjellige rutinene.

Brage

Hva er Brage?

I Brage kan du selv arkivere vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger, masteroppgaver og annet materiale. Alt innhold ligger åpent tilgjengelig i fulltekst på Internett (Open Access). Hovedhensikten med Brage, universitetets vitenarkiv, er å gjøre NMBUs produksjon mer synlig internasjonalt og tilgjengelig for alle i henhold til nye retningslinjer fra blant andre Norges forskningsråd.

Masteroppgaver

Alle studenter ved NMBU skal fra 3. mai 2010 levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven i Brage. Alle godkjente masteroppgaver blir gjort tilgjengelig så snart de er frigitt for publisering.

Informasjon for masterstudenter

Studentoppgaver Veterinærhøgskolen

Studenter på Veterinærhøgskolen skal fra våren 2019 levere elektronisk versjon av den ferdig sensurerte oppgaven til NMBUs digitale arkiv Brage. Dette gjelder bacheloroppgaver, fordypningsoppgaver og forskerlinjeoppgaver. Oppgaven skal lastes inn i Brage – selv om du klausulerer oppgaven din.

Veiledning til innlevering i Brage:

Informasjon fra Studieavdelingen:  

Innlevering av tidligere oppgaver
Studenter som har sluttet ved NMBU kan ta kontakt med Brage-gruppen for publisering av tidligere innleverte oppgaver.

Doktorgradsavhandlinger

Ph.d.-kandidaten følger frister for innlevering og rutiner knyttet til avslutningsfasen av utdanningen. Den endelige avhandlingsfilen (med omslag) som trykkeriet sender til trykking skal ph.d.-kandidaten selv laste inn i Brage før disputas, samt sørge for at fakultetet også mottar filen.

Rutiner og informasjon om doktorgradsavhandlinger beskrives under Avslutning.

Tilgang til Brage

Brage er tilgjengelig her

Google og NORA

Publikasjonene i Brage vil også bli synlige i internasjonale søketjenester som for eksempel Google Scholar og Google. I Norge er alle de aktuelle arkivene søkbare i det nasjonale søkesystemet NORA. NMBUs elektroniske publiseringsarkiv er et av stadig flere institusjonelle arkiv som etableres verden over.

Publisering og rettigheter 

Brage gjør forskningsresultatene ved NMBU tilgjengelige for verden. Dette betyr ikke at Brage konkurrerer med forlagene om å publisere. Artikler som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, kan som regel egenarkiveres i Brage. Dette gjelder også om man som forfatter overdrar rettigheter til et forlag i forbindelse med publisering av en artikkel. De fleste forlag tillater en slik arkivering (deponering) i forfatterens institusjonsarkiv. 

Man kan vanligvis ikke arkivere den endelige versjon av artiklene (forlagets pdf). Det er derfor viktig at du som forfatter tar vare på siste versjon av dine artikler etter fagfellevurdering, men før trykking.

Published 13. April 2010 - 15:00 - Updated 6. February 2020 - 10:49