Studieplaner og oppbygning

Studieplaner og oppbygning

Studieplaner fra tidligere år

 

 

NB! Når det gjøres endringer i eksempelplanene, er hovedregelen at du skal følge den planen som gjaldt det året du ble tatt opp.

Du kan selv velge om du vil følge nye eller gamle krav (eller en miks av nytt og gammelt). Dersom endringer gjøres på grunn av nedlegging av emner, kan du ikke kreve å følge gammel plan.

Studieprogrammer ved KBM

 

Velkommen til infoside om oppbygning av studiprogrammer og eksempler på studieplaner ved KBM - Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap på NMBU. 

Ønsker du å bytte til et studieprogram ved KBM fra et annet NMBU-fakultet?

Vi har følgende overgangsregler til våre studieprogrammer:

  1. Det må være plass på studieprogrammet.
  2. I første studieår gjelder opprinnelig konkurransepoengsum fra Samordna opptak.
  3. Ved senere år må karaktersnitt til søker være over snittet for gjeldende kull på studieprogrammet det søkes til.

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål?

Kontakt en studieveileder!

Følg oss på sosiale medier